Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati

Skapad 2014-08-26 20:17 i Bergfotens skola Tyresö
Du ska få lära dig mer om: - Vad demokrati och diktatur är - Hur demokratiska beslut fattas - Hur ett klassråd och ett elevråd fungerar - Hur ett val går till - Hur man kan visa vad man tycker - Regering, riksdag, landsting och kommun
Grundskola 4 – 5 SO (år 1-3)
Syftet är att du ska förstå och känna till mänskliga rättigheter, demokratiska processer och arbetssätt. Du ska även få reflektera och utveckla dina kunskaper över hur ett demokratiskt samhälle fungerar genom pröva dina och andras ställningstagande i olika samtal och diskussioner.

Innehåll

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet

Förmågor och långsiktiga mål som tränas är:

 • Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.
 • Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Matriser

SO
Tyresö Samhällskunskap år 4-6 Skolverksmodell MED indelningar av förmågor

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Påverka beslut
Eleven kan utifrån något givet exempel föra **enkla** resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra **utvecklade** resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra **välutvecklade och nyanserade** resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Värdera & uttrycka ståndpunkter
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med **enkla** resonemang och **till viss del** underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med **utvecklade** resonemang och **relativt väl** underbyggda argument
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med **välutvecklade** resonemang och **väl** underbyggda argument.
Demokrati
Eleven har **grundläggande** kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra **enkla** resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har **goda** kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra **utvecklade** resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har **mycket goda** kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska be-slutsprocesser fungerar och visar det genom att föra **välutvecklade och nyanserade** resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.

Ny rubrik

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: