Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt parti - grupparbete

Skapad 2014-08-27 09:13 i Skiljeboskolan Västerås Stad
Grundskola 6 Samhällskunskap
Denna uppgift går ut på att du och dina klasskompisar (3-5 st) ska bilda ett parti. Vad är då ett parti? Jo, man kan säga att ett parti är en förening för människor som tycker ungefär likadant i olika frågor. Tillsammans vill de förändra samhället. Partierna kämpar om folkets röster och försöker få så många anhängare som möjligt.

Innehåll

Beskrivning av grupparbetet

Tid: Vi jobbar med vårt parti fram till fredagen den 12/9. Då ska grupparbetet vara klart.

Redovisning: Partiet ska presenteras för klasskompisarna fredagen den 19/9. Ni väljer hur!

Det parti ni bildar ska tillsammans göra följande uppgifter:

1. Skriva ett partiprogram

Ett partiprogram talar om för andra människor vad ni tycker i olika frågor som exempelvis skola, miljö m.m. I partiprogrammet står det även hur ert parti är organiserat (om ni har en eller flera partiledare osv.)

Skriv om minst en fråga som:

a) handlar om din närmiljö t.ex. din skola, ungdomsgård, fotbollslag m.m.

b) gäller för hela Sverige t.ex. skatter, betyg, miljö, flyktingpolitik m.m.

b) är internationell t.ex. fattigdom, krig m.m.

2. Ge partiet ett namn, partisymbol och ett slagord (en kort och slagfärdig formulering vad ert parti står för).

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
 • Sh  E 6
  Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
 • Sh  E 6
  Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
 • Sh  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
 • Sh  C 6
  Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
 • Sh  C 6
  Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
 • Sh  C 6
  Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
 • Sh  A 6
  Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
 • Sh  A 6
  Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
 • Sh  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.

Matriser

Sh
Bedömning

Betygskriterier

F
E
C
A
Resonemang
Du har ännu inte visat dina kunskaper på E-nivå.
Du visar viss förmåga att på ett enkelt sätt resonera kring olika samhällsfrågor.
Du visar förmåga att på ett relativt väl sätt resonera kring olika samhällsfrågor.
Du visar god förmåga att på ett mycket väl sätt resonera kring olika samhällsfrågor.
Uttrycka ståndpunkter
Du har ännu inte visat dina kunskaper på E-nivå.
Du är till viss del muntligt aktiv i grupparbetet och kan på ett enkelt sätt uttrycka egna åsikter.
Du är muntligt aktiv i grupparbetet och kan på ett utvecklat sätt uttrycka egna åsikter.
Du är mycket muntligt aktiv i grupparbetet och kan på ett väl utvecklat sätt uttrycka egna åsikter.
Demokratiska beslutsprocesser
Du har ännu inte visat dina kunskaper på E-nivå.
Du är till viss del delaktig i och visar att du förstår det demokratiska arbete som gruppen gör.
Du är delaktig i och visar att du förstår det demokratiska arbete som gruppen gör.
Du är mycket delaktig i och visar att du mycket väl förstår det demokratiska arbete som gruppen gör.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: