Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krafter och konstruktion

Skapad 2014-08-27 13:30 i Ödmarks skola Halmstad
Vi arbetar med krafter och hur man konstruerar saker med hjälp av de kunskaper vi har.
Grundskola 2 Fysik
Vi arbetar i grupper med att bygga saker som broar och torn med hjälp av givna material. Eleverna får vissa riktlinjer som de sedan ska följa

Innehåll

Broar

Barnen får i uppgift att bygga broar. Bron ska vara 40 cm lång och hålla för så mycket belastning som möjligt. Barnen får vanliga a4-papper samt tejp att arbeta med. De får själva prova sig fram. Broarna redovisas sedan för kompisarna och barnen får då berätta om sin bro och hur de har tänkt.

Vi går igenom begreppet "kraft" och att kraft kan fördelas olika beroende på i vilken form man konstruerar saker.

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Fy  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Fy   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Torn

Eleverna får i uppgift att bygga ett torn som ska vara högt, stabilt och dessutom helst snyggt. Vi inleder med att gå igenom vilka former som ger bra förutsättningar för belastning.

Eleverna ska:

 • tillsammans med en arbetskamrat göra en skiss/planering utifrån det de lärt sig om krafter
 • Bygga ett torn med så hållbar konstruktion som möjligt.
 • testa tornet
 • Redovisa hur de har tänkt och varför de har byggt som de har gjort.

Kopplingar till läroplan

 • Fy   3
  I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
 • Fy   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Lekplatsfysik

Barnen ska tillsammans med pedagoger gå ut och undersöka hur krafter funkar och verkar i lek. De kommer att få uppgifter som går ut på att de undersöker hur krafter fungerar i exempelvis en gunga (pendel) och gungbräda (jämvikt)

Lektionspass 2 innehåller en konstruktionsuppgift där barnen ska bygga en liten karusell eller en gungbräda. Därefter ska vi diskutera vilka krafter som finns med i bilden och hur vi kan påverka dem. De bör också kunna dra paralleller med det vi gjort utomhus tidigare.

Kopplingar till läroplan

 • Fy   3
  Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
 • Fy   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: