Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VALET 2014

Skapad 2014-08-27 13:32 i Furulundsskolan Halmstad
Ett arbete kring riksdagsvalet som kommer att innehålla: diskussioner, föreläsningar, enskilt/grupparbete i praktisk form.
Grundskola 5 Svenska Samhällskunskap
Ett arbete kring demokrati och valet 2014.

Innehåll

Syfte - faktakunskaper och förmågor som ska utvecklas

 

 

Kopplingar till läroplan

  • Sh  4-6
    Beslutsfattande och politiska idéer Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  • Sh  4-6
    Beslutsfattande och politiska idéer Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  • Sv  4-6
    Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Bedömning

Du bedöms enligt nedanstående matris, samt löpande under skoltid.

Faktakunskaperna kommer bedömas i ett prov som du får i förväg. Förmågorna bedöms fortlöpande utifrån de uppgifter du jobbar med.

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få ta del av föreläsningar från lärare kring demokrati och de olika partiernas skiljelinjer.

Du kommer att få se film, nyhetsinslag samt debatter som är aktuella i media.

Du kommer arbeta med olika uppgifter i vilka du ska visa dina kunskaper och förmågor.

Matriser

Sv Sh
Valet 2014

Med tvekan godkänt
Godkänt
Mer än godkänt
Faktakunskaper
Du visar att du har kunskaper kring den politiska strukturen i Sverige (prov, löpande).
Faktakunskaper
Du beskriver något grundläggande drag för vad de olika partierna står för (prov, löpande).
Färdigheter
Du skriver en argumenterande text där du förklarar din åsikt och har argument för den.
Begreppslig förmåga
Du förstår, använder och förklarar de ord som finns på begreppslistan.
Reflektionsförmåga (läxuppgiften)
"Aktuell politisk fråga": Du skall kunna sätta dig in i en situation och förstå hur den påverkar livet och samhället.
Exempel Sveriges bönder fick slå samman sina marker till större åkrar.
Exempel Sveriges bönder fick slå samman sina marker till större åkrar. Detta leder till att byns gemenskap försvann.
Exempel Sveriges bönder fick slå samman sina marker till större åkrar. Detta leder till att byns gemenskap försvann. Trots detta blev jordbruket bättre. Färre bönder mättade fler munnar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: