Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska klass 1

Skapad 2014-08-27 13:48 i Hosiannaskolan Grundskolor
Lokal pedagogisk planering klass 1 Hosiannaskolan. Svenska.
Grundskola 1 Svenska
Lgr 11 Centrala innehåll

Läsa och skriva

• Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

• Alfabetet och alfabetisk ordning.

• Sambandet mellan ljud och bokstav.

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp¬byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

Tala, lyssna och samtala

• Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Berättande texter och sakprosatexter

• Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

• Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

• Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.

Innehåll

Metod

 

År 1
Vi ska tillsammans arbeta med
 Alfabetskännedom ljud och skrift, ordning, gemener och versaler. Alfabetsboken Bodils ABC – BOK.
 Ljud och bokstavssamband genom olika övningar.
 Lässtrategier.
 Skriva texter med olika innehåll och textbearbeta dessa både för hand och på ordbehandlare.
 Läsförståelse - Ärtan, Pärtan, Ord och bild,( liknande böcker).
 Skriftstruktur såsom stor och liten bokstav, skiljetecken med punkt, frågetecken och utropstecken.
 Muntliga berättelser och presentationer med olika innehåll och syfte.
 Berätta till bilder.
 Lyssna på olika berättelser från olika kulturer och sammanhang.
 Några kända Barnboksförfattare, Astrid Lindgren, Gunilla Bergström, Barbro Lindgren
 Studieteknikövningar


Höstterminen: arbetar med en bokstav i veckan. Befäster dem genom olika övningar. Ex; forma bokstaven- lyssna efter ljudet- skriva bokstaven i en skrivbok – leta efter bokstaven i tidningar –läsa i läseboken – palinspel –memoryspel – läskort.
Barnboksförfattaren : högläsning böcker skrivna av Astrid Lindgren. Rita egna sagor.

Vårterminen: Fortsätter arbeta med de bokstäver som är kvar och befäster dem. Lär oss vilka som är vokaler och konsonater, får kännedom om att vokaler låter olika korta-långa, börjar skriva kortare och längre meningar, detta gör vi genom att använda skriv i nivå böckerna. Ord och bild böckerna.

Författare: Gunilla Bergström och Barbro Lindgren. Rita och skriva egna sagor.

Matriser

Sv
Bedömning i svenska klass 1, baserad på Nya Språket lyfter

1
2
3
4
Läsa A
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig.
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig.
Jag känner igen en del ord och bokstäver när jag läser.
Jag känner igen flera bokstäver och kan läsa ihop dem till ord och förstår vad jag läser.
Skriva A
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord.
Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter.
Jag prövar att skriva för att berätta eller komma ihåg.
Avstämning A
Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser.
Läsa B
Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv.
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om.
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser.
Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text.
Skriva B
Jag kan skriva ord och korta texter.
Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa.
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt.
Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text.
Avstämning B
Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel.
Läsa C
Jag läser för att lära och uppleva.
Jag läser olika slags texter ofta och regelbundet.
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.
Skriva C
Jag skriver berättelser med inledning, händelseförlopp och avslutning.
Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas.
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår.
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre.
Avstämning C
Jag kan läsa flytande och känner lätt igen hela ord och förstår det jag läser.
Berättande
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar.
Beskrivande Förklarande Instruerande Argumenterande
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.
Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: