Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

EPA matematiklyftet

Skapad 2014-08-27 15:59 i Gemensamt i Falun Falun
Grundskola 4 – 6 Matematik
...

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Konkretisering av mål

Vi kommer göra uppgift M4 och M5 som inkluderar följande centrala innehåll:

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Arbetssätt

Vi kommer att börja med att gå igenom vad ett bråk är och hur man räknar ut olika andelar. Vi kommer även att repetera de fyra räknesätten.

Ni kommer få ett problem presenterat för er som handlar om bråk. Sedan får ni jobba med det 5 minuter själv, 10 minuter i par och sedan tar vi det i helgrupp.

Lösningarna diskuteras i helgrupp.

Bedömning

Ni bedöms utifrån er förmåga att lösa problem, använda matematiska begrepp, välja matematiska metoder, föra och följa matematiska resonemang och hur ni kan samtala om och argumentera för er lösning.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: