Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud och örat åk 9

Skapad 2014-08-27 16:44 i Torpskolan Lerum
Pedagogisk planering för ljud och örat
Grundskola 9 Biologi Fysik
Vad är ljud och hur skapas ljud? Detta och många fler frågor kommer vi att få svar på när vi arbetat med detta område.

Innehåll

Under vecka 35-38 kommer vi att arbeta om ljud och örat.
På området kommer vi att fokusera på ljudets egenskaper, ljudvågor samt örat och hörseln.
Det är viktigt att du förstår och kan förklara de begrepp som ingår i momentet.

Övergripande läroplansmål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Syfte

Eleven ska ges förutsättning att utveckla sin förmåga att:

 

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
 • Bi  7-9
  Biologin och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
 • Bi  7-9
  Biologin och världsbilden Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Fy  7-9
  Fysiken och vardagslivet Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
 • Fy  7-9
  Fysiken och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Fy  7-9
  Fysiken och världsbilden De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.

Måldialog

Viktiga begrepp inom området:

 • örats viktigaste delar och örats funktion
 • följa ljudets gång från det att det närmar sig ditt öra tills din hjärna uppfattar ljudet
 • känna till hur ljud bildas och hur det sprids i luften
 • känna till att ljud kan beskrivas som en vågrörelse
 • veta vilken hastighet ljud har i luft och vatten
 • veta hur ett eko uppstår och hur man kan använda ljudets eko för att mäta avstånd
 • veta vad som menas med frekvens
 • veta i vilken enhet man mäter frekvens
 • känna till hur örat kan ta skada
 • känna till hur tonhöjd och ljudstyrka påverkar utseendet hos ljudvågorna
 • veta vad som menas med resonans
 • veta vad som menas med ultraljud och kunna redogöra för vad man kan använda det till
 • känna till vad som menas med infraljud
 • veta vad som menas med ljudstyrka och vilken enhet man mäter den i

Undervisning

I undervisningen kommer vi att

 • ha lärargenomgångar
 • eget arbete med frågor
 • enkla laborationer
 • titta på aktuella filmer inom området (från Beta Sli, som du själv kan logga in på och se filmerna i repris)


Böcker
Puls (fysik) Ljud
Puls (biologi) Örat

Bedömning

Genom laborationer kan du visar din förmåga att dra slutsatser och hur du genomför systematiska undersökningar. Arbete med förmågan att samtala och diskuter sker löpande. Din förmåga att använda och förklara begrepp inom området bedöms på ett skriftligt prov vecka 37.

Matriser

Fy Bi
Ljud och örat

1
2
3
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera och med enkla motiveringar beskriva och ta ställning i frågor som rör ämnet fysik och biologi
Eleven kan samtala om och diskutera och med utvecklade motiveringar beskriva och ta ställning och föra diskussionen framåt i frågor som rör ämnet fysik och biologi
Eleven kan samtala och diskutera och med välutvecklade motiveringar beskriva ,ta ställning och föra diskussionen framåt i frågor som rör ämnet fysik. och biologi. Eleven kan också bredda eller fördjupa sig.
Kunskaper och resonemang
Eleven har grundläggande kunskaper om ljudets egenskaper. Eleven har också grundläggande kunskaper om örat och balanssinnet.
Eleven har goda kunskaper om ljudet och örat och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysik och biologi och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av begrepp, modeller och teorier.
Fysiken, biologin och omvärlden
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: