Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stora och små tal v.36-40

Skapad 2014-08-27 19:32 i Freinetskolan Hugin Freinet
Grundskola 9 Matematik
Detta område behandlar metoder/strategier för de fyra räknesätten, hur vårt talsystem är uppbyggt, beräkningar med positiva och negativa tal. Du får också lära dig mer om tal i potensform och kvadrattal och kvadratrötter.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Efter avslutat kapitel ska du kunna:

 • Göra skriftliga beräkningar med de fyra räknesätten.
 • Hur vårt talsystem är uppbyggt och kunna göra beräkningar både med positiva och negativa tal. 
 • Skriva och göra beräkningar med tal i potensform.
 • Använda samband mellan kvadraten på ett tal och kvadratroten ur ett tal samt göra beräkningar med kvadrattal och kvadratrötter.
 • Använda några prefix för stora och små tal.
 • Kunna tillhörande matematiska begrepp.

Matriser

Ma
Stora och små tal v.36-40

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Begrepp
Kunna matematiska begrepp. Se separat begreppslista på unikum/edmodo. Exempel: Du kan använda olika begrepp i matematiska diskussioner , samt vet vad de betyder när du ska lösa olika uppgifter.
Du har svårt med matematiska begrepp. Du har svårt att använda dem.
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer
Begrepp
Kunna matematiska begrepp. Se separat begreppslista på unikum/edmodo. Kommunikation.
Du har svårt att berätta om matematiska begrepp.
Du kan berätta om matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett ganska bra sätt.
Du kan berätta om matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett bra sätt.
Du kan berätta om matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett mycket bra sätt.
Begrepp
Kunna matematiska begrepp. Se separat begreppslista på unikum/edmodo. Kommunikation samt samband.
Du har svårt att byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du har svårt att veta hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Metoder/strategier
Förstå talsystemets uppbyggnad. Räkna med positiva och negativa tal. Förstå och kunna prioriteringsreglerna.
Du har svårt att göra uträkningar i aritmetik. Du har svårt att välja en metod.
Du kan göra uträkningar i aritmetik på ett ganska bra sätt. Du väljer metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar i aritmetik på ett bra sätt. Du väljer metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar i aritmetik på ett mycket bra sätt. Du väljer metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Metoder/strategier
Skriva och göra beräkningar med tal i potensform. Samt kunna använda några prefix för stora och små tal.
Du har svårt att göra uträkningar i aritmetik. Du har svårt att välja en metod.
Du kan göra uträkningar i aritmetik på ett ganska bra sätt. Du väljer metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar i aritmetik på ett bra sätt. Du väljer metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar i aritmetik på ett mycket bra sätt. Du väljer metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Metoder/strategier
Du kan använda samband mellan kvadraten på ett tal och kvadratroten ur ett tal samt göra beräkningar med kvadrattal och kvadratrötter.
Du har svårt att göra uträkningar i aritmetik. Du har svårt att välja en metod.
Du kan göra uträkningar i aritmetik på ett ganska bra sätt. Du väljer metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar i aritmetik på ett bra sätt. Du väljer metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar i aritmetik på ett mycket bra sätt. Du väljer metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Kommunikation
Du kan förklara hur du löst en uppgift med exempel prioriteringsregler, potenser eller kvadrattal.
Du har svårt att förklara hur man kan göra uträkningar. Du har svårt att välja uttryck som passar med situationen och målet.
Du kan förklara och prata på ett ganska bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder symboler, algeriska uttryck, formler och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen och målet.
Du kan förklara och prata på ett bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder symboler, algeriska uttryck, formler och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen och målet.
Du kan förklara och prata på ett mycket bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder symboler, algeriska uttryck, formler och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen och målet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: