Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blandningar och lösningar

Skapad 2014-08-27 20:07 i Kullaviksskolan 4-6 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Du får bekanta dig med begreppen blandning, lösning, löslighet, filtrering, farosymboler
Grundskola 5 Kemi
Du får veta vad en lösning respektive en blandning är.

Vi kommer att lära oss fakta och grundläggande begrepp om ämnet.

Vi går igenom några vanliga kemikalier man kan hitta hemma, de farosymboler som finns och vad de betyder.

Du kommer att få genomföra laborationer som skall dokumenteras i ord och bild.

Innehåll

Syfte och centralt innehåll

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att ta till oss fakta och grundläggande begrepp genom att läsa texter och se på filmer.

Vi ska genomföra laborationer där du kommer att få dokumentera dina undersökningar i ord och bild på ett vetenskapligt sätt.

Vi kommer att träna på att planera och genomföra en egen laboration. 

Bedömning och förväntad kunskap

Du förväntas delta aktivt i diskussioner och laborationer.

Du kommer att få visa att du tagit till dig viktiga begrepp muntligt och skriftligt under arbetets gång.

Laborationer ska planeras, genomföras och dokumenteras på ett vetenskapligt sätt.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: