Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 4

Skapad 2014-08-28 06:00 i Hertingsskolan Falkenberg
Eleverna får under året tillfälle att prova på friidrott, orientering, friluftsliv, rörelser till musik, redskapsgymnasitik, lekar och spel både inne och ute,simning samt skridskoåkning. Vi kommer b la samtala om rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten, förebyggande av skador, t ex vikten av uppvärmning.
Grundskola 4 Idrott och hälsa

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 Du ska utveckla din förmåga att:
* delta i lekar, spel och idrotter.
* orientera
* anpassa dina rörelser till olika lekar, spel och idrotter
* att  beskriva hur man förebygger skador inom lek, spel och idrotter

Bedömning - vad och hur

Vi bedömer din förmåga att:

 • delta i olika aktiviteter, spel och idrotter
 • anpassa dina rörelser till olika lekar, spel och idrotter
 • förhålla sig till och följa regler samt visa hänsyn till andra.
 • orientera  
 • beskriva hur man förebygger skador inom lek, spel och idrotter
 • förstå vad allemansrätten innebär

 

Jag kommer bedöma dina förmågor fortlöpande under lektionstid.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att ha undervisning både inom- och utomhus där vi provar på olika idrotter, lekar, rörelser etc.

Se kopplingarna till läroplanen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Tullbroområdets Bedömningsmatris för Idrott och Hälsa åk 4-6

--->
--->
--->
--->
Rörelse
Sammansatta motoriska grundformer Olika lekar spel och idrotter Takt och rytm
Tränar på sammansatta rörelser i lekar, spel, idrotter och dans. T ex kullerbytta
Genomför enkla sammansatta rörelser i lekar, spel, idrotter och dans. T ex kullerbytta
Genomför sammansatta rörelser i några aktiviteter i lekar, spel, idrotter och dans. T ex hoppa hopprep
Genomför sammansatta rörelser och anpassar rörelserna väl till olika aktiviter och miljöer genom lekar, spel, idrotter och dans. T ex handboll, hjula och höjdhopp.
Friluftsliv och utevistelse
Att orientera Natur och utemiljö Rättigheter och skyldigheter i naturen
Tränar på att genomföra olika aktiviter i natur och utemiljö med olika förhållande och till allemansrättens regler. Träna på att orientera i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Genomför olika aktiviter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållande och till allemansrättens regler. Orientera sig med viss säkerhet i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Genomför olika aktiviter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållande och till allemansrättens regler. Orientera sig med relativt god säkerhet i bekanta miljöer med hjälp av kartor
Genomför olika aktiviter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållande och till allemansrättens regler. Orientera sig med god säkerhet i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Friluftsliv och utevistelse
Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelse
Tränar sin förmåga att ta emot instruktioner och följa regler.
Följer enkla instruktioner och regler.
Följer instruktioner och regler.
Har mycket god förmåga att ta emot instruktioner och följa regler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: