Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktuella samhällsfrågor och värdegrund

Skapad 2014-08-28 08:56 i Brattåsskolan Mölndals Stad
Arbeta kring det som händer runt oss i samhället. Värdegrundsarbete för en trygg och trivsam arbetsmiljö.
Grundskola 1 – 3 Svenska SO (år 1-3)
...

Innehåll

Konkretisering av mål:

Arbetssätt:

Samarbetsövningar i klassrummet.

Samtala om att vara en god kamrat om att att använda ett trevligt språk.

Bilduppgift- Pussel.

Se på film på vänskapstemat. "Rättens riddare" osv.

Samtala om demokrati och röstning. 

Få kunskap om hur Sverige styrs.

Få kunskap om vad som händer i samhället runt oss nu.

Se på filmer om demokrati och valet, Lilla Aktuellet.

 

Syfte:

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Centralt innehåll:

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Bedömning:

Samtal i klass och i små grupper.

 

Dokumentation:

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: