Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall 7-9 NO

Skapad 2014-08-28 11:05 i Grundsärskolan Västervång Trelleborg
Här beskriver du din pp.
Grundsärskola 7 – 9 Svenska Naturorienterande ämnen
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Mål och syfte

Här skriver du en text som är formulerad till eleverna.

  • Formulera konkreta mål.
  • Gör kopplingar till syfte och mål i läroplanen.
  • Här beskriver du även vad arbetsområdet handlar om och gör kopplingar till det centrala innehållet i kursplanen/kursplanerna.

     

Arbetssätt och redovisning

Här beskriver du hur ni kommer att arbeta t ex vilka metoder, arbetssätt och/eller lärverktyg kommer ni att använda.

Du kan också beskriva hur arbetet kommer att läggas upp tidsmässigt t ex lektioner, studiebesök, hemarbete

Beskriv också i vilken eller vilka former arbetsområdet ska redovisas.

Bedömning

Beskriv vad (vilka förmågor) som kommer att bedömas, hur och när

Koppla det till kunskapskraven i läroplanen.

Koppla ev matris.

 

Matriser

NO Sv
NO Grundsär år 7-9

Mönster och strukturer i naturen

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan **bidra** till resonemang om jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra och **medverkar** i att beskriva deras betydelse för dag, natt och årstider.
Eleven kan föra **enkla** resonemang om jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra och beskriver deras betydelse för dag, natt och årstider på ett **delvis fungerande** sätt.
Eleven kan föra **välutvecklade** resonemang om jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra och beskriver deras betydelse för dag, natt och årstider på ett **väl fungerande** sätt.
Eleven **medverkar** också i resonemang om livets uppkomst och utveckling i enlighet med evolutionsteorin
Eleven för också **enkla** resonemang om livets uppkomst och utveckling i enlighet med evolutionsteorin.
Eleven för också **välutvecklade** resonemang om livets uppkomst och utveckling i enlighet med evolutionsteorin.
Dessutom kan eleven **bidra** till resonemang om vattnets kretslopp och om samhällets vattenanvändning.
Dessutom kan eleven föra **enkla** resonemang om vattnets kretslopp och om samhällets vattenanvändning.
Dessutom kan eleven föra **välutvecklade** resonemang om vattnets kretslopp och om samhällets vattenanvändning.

Naturvetenskap i vardagen

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
I samtal om miljöfrågor kan eleven **bidra** till resonemang om samhällets energikällor och till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om miljöfrågor kan eleven föra **enkla** resonemang om samhällets energikällor och ge **delvis underbyggda** förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om miljöfrågor kan eleven föra **välutvecklade** resonemang om samhällets energikällor och ge **väl underbyggda** förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
Eleven kan **medverka** i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och gör **något** eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och för då **enkla** och **delvis underbyggda** resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och för då **välutvecklade** och **väl underbyggda** resonemang om informationens trovärdighet och relevans
Eleven kan **medverka** i att genomföra fältstudier och andra undersökningar och **bidrar** till dokumentation av arbetet och resultaten.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar på ett **delvis fungerande** sätt och gör **enkel** dokumentation av arbetet och resultaten.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar på ett **väl fungerande** sätt och gör **välutvecklad** dokumentation av arbetet och resultaten.

Kropp och hälsa

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan **medverka** i att beskriva några av människans organ och ger **något** exempel på deras funktion och samband.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt beskriva några av människans organ och ger **några** exempel på deras funktion och samband.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt beskriva några av människans organ och ger **några** exempel på deras funktion och samband.
Eleven **bidrar** också till resonemang om förebyggande hälsovård
Eleven för också **enkla** resonemang om förebyggande hälsovård
Eleven för också **välutvecklade** resonemang om förebyggande hälsovård.
Dessutom **bidrar** eleven till resonemang om preventivmetoder, identitet och olika relationer och samlevnadsformer.
Dessutom för eleven **enkla** resonemang om preventivmetoder, identitet och olika relationer och samlevnadsformer
Dessutom för eleven **välutvecklade** resonemang om preventivmetoder, identitet och olika relationer och samlevnadsformer.

Ämnesspecifika begrepp

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och vid **bidrag** till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i **enkla** omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i **välutvecklade** omdömen om olika arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: