👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet och magnetism

Skapad 2014-08-28 12:52 i Brearedsskolan Halmstad
Magnetism + elektricitet = sant
Grundskola 4 Teknik
Elektricitet kan vi se i den mäktiga åskan men elektricitet finns även i vår vardag. Hur skulle vår vardag se ut utan elektricitet?

Magnetism har i tusentals år varit viktig för oss. Hur såg det ut då om man jämför med idag.

Hur hör magnetism och elektricitet ihop?

Innehåll

Innehåll

Vi kommer att göra många experiment och undersökningar som vi skall rita och skriva ned.
Ni kommer att läsa och diskutera texter.
Ni kommer också skriva på övningsblad.
Filmer kommer att tittas på och pratas om.

Bedömning

Du ska kunna berätta eller skriva om magnetism och elektricitet.
Du ska kunna få en glödlampa att lysa med hjälp av sladdar och ett batteri.
Du ska på ett enkelt sätt kunna dokumentera experiment vi gör.
Du ska kunna berätta om en historisk upptäckt som har med magnetism eller elektricitet att göra.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6