Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima matematik åk 3 ht

Skapad 2014-08-28 14:26 i Prästslättsskolan Karlshamn
Grundskola 3 Matematik
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Konkretisering av syftet/ du ska kunna

 

Arbetssätt

 • Gemensamma samtal och resonemang.
 • Laborationer
 • Spel
 • Läroboken

 

Matriser

Ma
Matematik åk 3

Taluppfattning och tals användning

Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Du har kommit längre än målet
Du ska kunna storleksordna tal.
Du kan storleksordna tal upp till hundra.
Du kan storkelsordna tal upp till tusen.
Du kan storleksordna även större tal och tal i decimalform med en decimal.
Du ska kunna dela upp tal i ental, tiotal, hundratal och tusental.
Du är osäker på hur talen är uppbyggda. Du kan ental, tiotal, hundratal och tusental med hjälp av konkret material.
Du vet hur tal är uppbyggda och du kan ental, tiotal, hundratal och tusental.
Du kan lätt ändra ett tals värde genom att ta bort eller lägga till ental, tiotal, hundratal eller tusental.
Du ska kunna multiplikationstabellerna 1-5 och 10.
Du är osäker på tabellerna (1,2,5 och 10).
Du kan tabellerna 1-5 och 10.
Du kan även andra tabeller.
Du ska förstå sambandet mellan addition och subtraktion.
Du löser addition och subtraktion utan att se samband.
Du förstår och kan förklara sambandet mellan addition och subtraktion.
Du förstår sambandet så väl att du kan utnyttja det i ett högre talområde.
Du ska förstå sambandet mellan multiplikation och division, ex 4x3=12 12/3=4 12/4=3
Du löser multiplikation och division utan att se samband.
Du förstår och kan förklara sambandet mellan multiplikation och division.
Du förstår sambandet så väl att du kan utnyttja det i ett högre talområde.
Du ska kunna använda huvudräkning med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger i heltalsområdet 0-20.
Du kan använda huvudräkning med de fyra räknesätten, men du använder dig inte av hållbara strategier så det tar för lång tid och det blir ibland fel.
Du kan använda huvudräkning med de fyra räknesätten och du använder i huvudsak hållbara strategier som gör att beräkningarna går snabbt.
Du kan även generalisera och använda huvudräknings-strategierna i ett högre talområde, 0-100.
Du ska kunna skriftlig huvudräkning i addition och subtraktion med tiotals- och hundratalsövergång i talområdet 0-1000. Du ska kunna använda dig av olika strategier, ex talsorterna för sig, bakifrån med plus, räkna upp när talen ligger nära på tallinjen.
Du är osäker på addition med tiotals- och hundratalsövergång och vilken strategi du ska använda.
Du kan addition och subtraktion med tiotals- och hundratalsövergång. Du kan använda fler än en strategi.
Du kan addition och subtraktion med tiotals- och hundratalsövergång. Du väljer strategi beroende på uppgiften och du är bekväm med flera olika strategier.
Du ska kunna uppställning i addition med minnessiffra upp till 1000.
Du är osäker på addition med minnessiffra men klarar det med hjälp av konkret material eller stöd.
Du kan addition med minnessiffra. Ex 358 +224
Du kan med hjälp av en uppställning addera fler än två tal åt gången.
Du ska kunna uppställning i subtraktion med växling upp till 1000.
Du är osäker på subtraktion med minnessiffra men klarar det med hjälp av konkret material eller stöd.
Du kan subtraktion med växling. Ex 168 - 39
Du kan subtraktion med växling i ett högre talområde och med flera växlingar.

Geometri

Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Du har kommit längre än målet
Du ska kunna avläsa klockan.
Du kan delvis avläsa den analoga klockan.
Du är helt säker på att avläsa klockan analogt.
Du kan delvis avläsa den digitala klockan.
Du ska kunna göra beräkningar av tidsskillnader.
Du har svårt att beräkna tidsskillnader men vet att 1 timme=60 min, 1/2 timme=30 min och en kvart=15 min.
Du kan göra vissa beräkningar av tidsskillnader.
Du är helt säker på beräkningar av tidsskillnader.
Du ska ha viss förståelse för begreppen omkrets och area.
Du blandar ibland ihop begreppen och har svårt att avgöra omkretsen eller arean av en figur.
Du vet skillnaden mellan omkrets och area och kan ta reda på storleken av dessa om figuren har markerade rutor.
Du vet skillnaden mellan omkrets och area och kan ta reda på storleken av dessa även om figuren inte har markerade rutor.
Du ska kunna använda mätenheterna centimeter och meter
Du kan delvis använda mätenheterna centimeter och meter.
Du kan använda mätenheterna centimeter och meter.
Du kan även använda andra mätenheter såsom milimeter och decimeter.
Du ska kunna mätenheterna deciliter och liter
Du kan delvis använda mätenheterna deciliter och liter.
Du kan använda mätenheterna deciliter och liter.
Du kan även använda dig av andra mätenheter såsom mililiter och centiliter.
Du ska kunna mätenheterna gram och kilogram
Du kan delvis använda mätenheterna gram och kilogram
Du kan anävnda mätenheterna gram och kilogram.
Du kan även använda andra märenheter såsom hekto och ton.

Problemlösning

Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Du har kommit längre än målet
Du ska kunna lösa enkla problem genom att välja räknesätt och bedöma svarets rimlighet.
Du kan oftast lösa enkla problem genom att välja räknesätt men du har svårt att bedöma svarets rimlighet.
Du kan lösa enkla problem genom att välja räknesätt och du kan oftast bedöma svarets rimlighet.
Du kan lösa problem i flera steg genom att välja räknesätt. Du kan bedöma svarets rimlighet.

Statistik

Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Du har kommit längre än målet
Du ska kunna tolka och presentera information i tabeller och diagram.
Du kan läsa av ett stapeldiagram och en tabell.
Du kan läsa av stapeldiagram och cirkeldiagram. Du kan sortera in information i ett stapeldiagram eller i en tabell.
Du kan tolka information i olika typer av diagram och besvara frågor med hjälp av diagrammet.

Algebra

Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Du har kommit längre än målet
Du ska kunna hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett korrekt sätt.
Du har inte riktigt förstått likhetstecknets betydelse.
Du har förstått likhetstecknets betydelse och löser enklare likheter.
Du använder likhetstecknet på ett korrekt sätt även när du redovisar dina egna lösningar. (När du visar hur du tänker vid problemlösning.)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: