Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska

Skapad 2014-08-28 14:37 i Piratenskolan Simrishamn
Svenska planering för höstterminen 2014 klass1
Grundskola 1 Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Innehåll

Konkretisering av målen

Läsa och skriva
 • Skriva ditt namn.
 • Ljud och namn på de bokstäver vi gått igenom gemensamt i klassen.
 • Skriva stora och lilla bokstavsformen.
 • Ljuda och stava ihop enstaviga ord och de inlärda bokstäverna.
 • Känna igen några vanliga ordbilder.
 • Urskilja bokstavsljud i ord.

Tala, lyssna och samtala

 • Berätta om en händelse med sammanhang.
 • Berätta om en bild eller ett föremål.
 • Lyssna på lärarens högläsning.
 • Lyssna på en instruktion och genomföra den.
 • Berättande texter och sakprosatexter
 • Du ska kunna enkla rim.

 

Språkbruk
- Kunna beskriva olika känslobegrepp t.ex. glad ledsen arg besviken.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Arbetssätt

Bokstavsträning - att ljuda och forma bokstäverna i alfabetet. Sammanljuda bokstäver, lästräning. Träna på ordbilder. Dramatisera och diskutera olika känslobegrepp.

Jobba med rim och ramsor. Högläsning och boksamtal. Träna berättandet i liten och stor grupp med hjälp av bilder och föremål. Träna på enkla instruktioner, muntligt och skriftligt

Bedömnng

Under arbetet gång med bokstavsträning visar eleven att hon/han kan ljuda och skriva bokstaven(versaler och gemener). Genom observationer och elevens muntliga och skriftliga arbeten.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: