Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mjölkens väg

Skapad 2014-08-28 15:07 i Tärnsjö skola F-6 Heby
Identifiera ett tekniskt system, beskriva ändamålet med system, identifiera några centrala komponenter i systemet och beskriva hur de samverkar och beskriva hur förvaring av mjölk har förändrats över tid.
Grundskola 5 – 6 Teknik

I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med tekniska system genom att undersöka mjölkens väg från ko till dricksglas.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

Kopplingar till läroplan

 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Beskrivning av arbetsområdet:

Du kommer att undersöka mjölkens väg från ko till mjölkglas genom att diskutera i grupp, se på filmer och spela spel. Du kommer även att diskutera olika sätt att förvara mjölk och fördelar och nackdelar med dessa.

Du kommer att få prova på att göra eget smör.

Du kommer att tillverka en egen modell av en mjölkbehållare.

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • urskilja och se olika delar i ett tekniskt system
 • se hur olika tekniska system är beroende av varandra
 • förklara hur "mjölkens väg" har förändrats över tid
 • följa en instruktion för att tillverka en mjölkförpackning.

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Vi kommer i huvudsak att arbeta med området vecka 34-37.

Matriser

Tk
Bedömning

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tekniska system
 • Tk  E 6
Du kan beskriva hur olika delar i ett tekniskt system hänger ihop på ett enkelt sätt.
Du kan beskriva hur olika delar i ett tekniskt system hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Du kan beskriva hur olika delar i ett tekniskt system hänger ihop på ett välutvecklat sätt och ge exempel på fler system som fungerar på liknande sätt.
Tekniska system
 • Tk  E 6
Du kan ge exempel på hur några tekniska system hänger ihop på ett enkelt sätt.
Du kan ge exempel på hur några tekniska system hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Du kan ge exempel på hur några tekniska system hänger ihop på ett välutvecklat sätt.
Teknisk utveckling
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur mjölkning och mjölkförpackningar har förändrats från förr till nu och hur det påverkar människor och miljö.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur mjölkning och mjölkförpackningar har förändrats från förr till nu och hur det påverkar människor och miljö.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur mjölkning och mjölkförpackningar har förändrats från förr till nu och hur det påverkar människor och miljö.
Teknisk utveckling
Du kan hjälpa till och ge förslag på och välja arbetssätt som gör att din förpackning blir bättre.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att din förpackning blir bättre.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att din förpackning blir betydligt bättre.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: