Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott & hälsa Åk 4

Skapad 2014-08-29 10:11 i Fajansskolan Falkenberg
Vi kommer under höst & vårterminen ha idrott och hälsa som innefattar både lek,dans,rörelse, olika bollspel, kondition, friidrott. (Simskola för dom som inte nått målen i simning)
Grundskola 4 Idrott och hälsa
Syfte-förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Innehåll

Syfte-förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen syftar till att eleven utvecklar allsidiga rörelseförmågor.
Eleven ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man påverkar sin hälsa genom livet.

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Bedömning-Vad & hur

Jag kommer bedöma elevens förmåga genom observationer och samtal.

Jag kommer bedöma detta:

Hur eleven behärskar de grovmotoriska grundformerna

Kunna följa lekens regler

Vara delaktig i samtal om ämnet idrott och hälsa

Våga prova på nya lekar/övningar och idrotter

 

Kopplingar till läroplan

 • Idh  E 6
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
 • Idh  E 6
  I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
 • Idh  E 6
  Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Undervisning & arbetsformer

Vi kommer vara både inomhus och utomhus.

Dans och rörelse.

Lekar och samarbetsövningar.

Olika bollspel.

Muskel och konditionsstärkande aktiviteter.

Orientering

Nedvarvande och avslappnande aktiviteter.

 

Kopplingar till läroplan

 • Idh  1-3
  Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Idh  1-3
  Rörelse Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
 • Idh  1-3
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Matriser

Idh
Tullbroområdets Bedömningsmatris för Idrott och Hälsa åk 4-6

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Rörelse
Sammansatta motoriska grundformer Olika lekar spel och idrotter Takt och rytm
Tränar på sammansatta rörelser i lekar, spel, idrotter och dans. T ex kullerbytta
Genomför enkla sammansatta rörelser i lekar, spel, idrotter och dans. T ex kullerbytta
Genomför sammansatta rörelser i några aktiviteter i lekar, spel, idrotter och dans. T ex hoppa hopprep
Genomför sammansatta rörelser och anpassar rörelserna väl till olika aktiviter och miljöer genom lekar, spel, idrotter och dans. T ex handboll, hjula och höjdhopp.
Rörelse
Simning i mag- och ryggläge
Har viss vattenvana tex doppar huvud och kunna glida i magläge från kant
Har god vattenvana, kan simma minst 25 meter
50 meter magläge
200 meter magläge och 50 meter ryggläge
Hälsa och livsstil
Ord och begrepp Effekter av olika träningsformer Förebyggande av skador
Träna på att använda centrala ord och begrepp inom hälsa och livsstil.
Samtalar kring egna uppleverser av hälsa och livsstil.
För enklare resonemang kring egna upplevelser av hälsa och livsstil.
Reflekterar och för resonemang kring egna uppleveser av hälsa och livsstil. Använder centrala ord och begrepp och beskriver hur man förebygger skador.
Friluftsliv och utevistelse
Att orientera Natur och utemiljö Rättigheter och skyldigheter i naturen
Tränar på att genomföra olika aktiviter i natur och utemiljö med olika förhållande och till allemansrättens regler. Träna på att orientera i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Genomför olika aktiviter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållande och till allemansrättens regler. Orientera sig med viss säkerhet i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Genomför olika aktiviter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållande och till allemansrättens regler. Orientera sig med relativt god säkerhet i bekanta miljöer med hjälp av kartor
Genomför olika aktiviter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållande och till allemansrättens regler. Orientera sig med god säkerhet i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Friluftsliv och utevistelse
Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelse
Tränar sin förmåga att ta emot instruktioner och följa regler.
Följer enkla instruktioner och regler.
Följer instruktioner och regler.
Har mycket god förmåga att ta emot instruktioner och följa regler.
Friluftsliv och utevistelse
Badvett och säkerhet vid vatten
Har ej deltagit i momentet som behandlar hanterande av nödsituationer.
Har deltagit i momentet som behandlar hanterande av nödsituationer.
Ny aspekt
Ny aspekt
Ny aspekt
Ny aspekt

Idh
Tullbroområdets Bedömningsmatris för Idrott och Hälsa åk 4-6

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Rörelse
Sammansatta motoriska grundformer Olika lekar spel och idrotter Takt och rytm
Tränar på sammansatta rörelser i lekar, spel, idrotter och dans. T ex kullerbytta
Genomför enkla sammansatta rörelser i lekar, spel, idrotter och dans. T ex kullerbytta
Genomför sammansatta rörelser i några aktiviteter i lekar, spel, idrotter och dans. T ex hoppa hopprep
Genomför sammansatta rörelser och anpassar rörelserna väl till olika aktiviter och miljöer genom lekar, spel, idrotter och dans. T ex handboll, hjula och höjdhopp.
Rörelse
Simning i mag- och ryggläge
Har viss vattenvana tex doppar huvud och kunna glida i magläge från kant
Har god vattenvana, kan simma minst 25 meter
50 meter magläge
200 meter magläge och 50 meter ryggläge
Hälsa och livsstil
Ord och begrepp Effekter av olika träningsformer Förebyggande av skador
Träna på att använda centrala ord och begrepp inom hälsa och livsstil.
Samtalar kring egna uppleverser av hälsa och livsstil.
För enklare resonemang kring egna upplevelser av hälsa och livsstil.
Reflekterar och för resonemang kring egna uppleveser av hälsa och livsstil. Använder centrala ord och begrepp och beskriver hur man förebygger skador.
Friluftsliv och utevistelse
Att orientera Natur och utemiljö Rättigheter och skyldigheter i naturen
Tränar på att genomföra olika aktiviter i natur och utemiljö med olika förhållande och till allemansrättens regler. Träna på att orientera i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Genomför olika aktiviter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållande och till allemansrättens regler. Orientera sig med viss säkerhet i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Genomför olika aktiviter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållande och till allemansrättens regler. Orientera sig med relativt god säkerhet i bekanta miljöer med hjälp av kartor
Genomför olika aktiviter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållande och till allemansrättens regler. Orientera sig med god säkerhet i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Friluftsliv och utevistelse
Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelse
Tränar sin förmåga att ta emot instruktioner och följa regler.
Följer enkla instruktioner och regler.
Följer instruktioner och regler.
Har mycket god förmåga att ta emot instruktioner och följa regler.
Friluftsliv och utevistelse
Badvett och säkerhet vid vatten
Har ej deltagit i momentet som behandlar hanterande av nödsituationer.
Har deltagit i momentet som behandlar hanterande av nödsituationer.
Ny aspekt
Ny aspekt
Ny aspekt
Ny aspekt

Idh
Tullbroområdets Bedömningsmatris för Idrott och Hälsa åk 4-6

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Rörelse
Sammansatta motoriska grundformer Olika lekar spel och idrotter Takt och rytm
Tränar på sammansatta rörelser i lekar, spel, idrotter och dans. T ex kullerbytta
Genomför enkla sammansatta rörelser i lekar, spel, idrotter och dans. T ex kullerbytta
Genomför sammansatta rörelser i några aktiviteter i lekar, spel, idrotter och dans. T ex hoppa hopprep
Genomför sammansatta rörelser och anpassar rörelserna väl till olika aktiviter och miljöer genom lekar, spel, idrotter och dans. T ex handboll, hjula och höjdhopp.
Rörelse
Simning i mag- och ryggläge
Har viss vattenvana tex doppar huvud och kunna glida i magläge från kant
Har god vattenvana, kan simma minst 25 meter
50 meter magläge
200 meter magläge och 50 meter ryggläge
Hälsa och livsstil
Ord och begrepp Effekter av olika träningsformer Förebyggande av skador
Träna på att använda centrala ord och begrepp inom hälsa och livsstil.
Samtalar kring egna uppleverser av hälsa och livsstil.
För enklare resonemang kring egna upplevelser av hälsa och livsstil.
Reflekterar och för resonemang kring egna uppleveser av hälsa och livsstil. Använder centrala ord och begrepp och beskriver hur man förebygger skador.
Friluftsliv och utevistelse
Att orientera Natur och utemiljö Rättigheter och skyldigheter i naturen
Tränar på att genomföra olika aktiviter i natur och utemiljö med olika förhållande och till allemansrättens regler. Träna på att orientera i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Genomför olika aktiviter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållande och till allemansrättens regler. Orientera sig med viss säkerhet i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Genomför olika aktiviter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållande och till allemansrättens regler. Orientera sig med relativt god säkerhet i bekanta miljöer med hjälp av kartor
Genomför olika aktiviter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållande och till allemansrättens regler. Orientera sig med god säkerhet i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Friluftsliv och utevistelse
Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelse
Tränar sin förmåga att ta emot instruktioner och följa regler.
Följer enkla instruktioner och regler.
Följer instruktioner och regler.
Har mycket god förmåga att ta emot instruktioner och följa regler.
Friluftsliv och utevistelse
Badvett och säkerhet vid vatten
Har ej deltagit i momentet som behandlar hanterande av nödsituationer.
Har deltagit i momentet som behandlar hanterande av nödsituationer.
Ny aspekt
Ny aspekt
Ny aspekt
Ny aspekt

Idh
Tullbroområdets Bedömningsmatris för Idrott och Hälsa åk 4-6

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Rörelse
Sammansatta motoriska grundformer Olika lekar spel och idrotter Takt och rytm
Tränar på sammansatta rörelser i lekar, spel, idrotter och dans. T ex kullerbytta
Genomför enkla sammansatta rörelser i lekar, spel, idrotter och dans. T ex kullerbytta
Genomför sammansatta rörelser i några aktiviteter i lekar, spel, idrotter och dans. T ex hoppa hopprep
Genomför sammansatta rörelser och anpassar rörelserna väl till olika aktiviter och miljöer genom lekar, spel, idrotter och dans. T ex handboll, hjula och höjdhopp.
Rörelse
Simning i mag- och ryggläge
Har viss vattenvana tex doppar huvud och kunna glida i magläge från kant
Har god vattenvana, kan simma minst 25 meter
50 meter magläge
200 meter magläge och 50 meter ryggläge
Hälsa och livsstil
Ord och begrepp Effekter av olika träningsformer Förebyggande av skador
Träna på att använda centrala ord och begrepp inom hälsa och livsstil.
Samtalar kring egna uppleverser av hälsa och livsstil.
För enklare resonemang kring egna upplevelser av hälsa och livsstil.
Reflekterar och för resonemang kring egna uppleveser av hälsa och livsstil. Använder centrala ord och begrepp och beskriver hur man förebygger skador.
Friluftsliv och utevistelse
Att orientera Natur och utemiljö Rättigheter och skyldigheter i naturen
Tränar på att genomföra olika aktiviter i natur och utemiljö med olika förhållande och till allemansrättens regler. Träna på att orientera i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Genomför olika aktiviter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållande och till allemansrättens regler. Orientera sig med viss säkerhet i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Genomför olika aktiviter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållande och till allemansrättens regler. Orientera sig med relativt god säkerhet i bekanta miljöer med hjälp av kartor
Genomför olika aktiviter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållande och till allemansrättens regler. Orientera sig med god säkerhet i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Friluftsliv och utevistelse
Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelse
Tränar sin förmåga att ta emot instruktioner och följa regler.
Följer enkla instruktioner och regler.
Följer instruktioner och regler.
Har mycket god förmåga att ta emot instruktioner och följa regler.
Friluftsliv och utevistelse
Badvett och säkerhet vid vatten
Har ej deltagit i momentet som behandlar hanterande av nödsituationer.
Har deltagit i momentet som behandlar hanterande av nödsituationer.
Ny aspekt
Ny aspekt
Ny aspekt
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: