Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde Vatten ht-20

Skapad 2014-08-29 12:34 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Vatten - ett viktigt ämne. Ett arbete som handlar om vattnets betydelse för allt liv, dess kretslopp, former och egenskaper.
Grundskola 5 Kemi Biologi
Under perioden fram till höstlovet ska vi arbeta med Tema Vatten. Du kommer att lära dig om ett av jordens vanligaste ämne och kunna ge exempel på hur vi människor påverkar haven. Tillsammans kommer vi arbeta med olika faktatexter och filmer samt göra experiment, genomföra exkursioner och studiebesök.

Innehåll

Mål för eleven

Målet är att du ska känna till och förstå

 • att vatten är nödvändigt för allt liv på jorden.
 • hur växter och djur har anpassat sig till ett liv i havet och vid kusten.
 • att vatten är en naturresurs
 • att vatten befinner sig i ett ständigt kretslopp
 • att vatten har olika former och egenskaper

 

Så här ska vi arbeta för att nå målen

Vi kommer att: genomföra experiment när vi besöker Pixlapiren på vår Vattenresa och göra undersökningar, diskutera och reflektera, läsa faktatexter och se filmer. Vi kommer genomföra studiebesök och exkursioner såsom Vattenresan och förhoppningsvis även med forskningsfartyget Sabella.

Vi kommer att arbeta med följande områden inom vatten. Vattnets egenskaper, dess former, Vattnets kretslopp,  Vattnets rening - reningsverkets olika steg och funktion  Den enskildes ansvar för vattentillgång och kvalité  samt begrepp i anslutning till arbetsområdet.

Bedömning

Förmågor som kommer att bedömas: - Hur du resonerar om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relaterar detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning - Hur du beskriver och förklarar vattnets egenskaper och former. - Hur du redogör för vattnets kretslopp i naturen. - Hur du dokumenterar undersökningar och experiment med hjälp av text och bild. - Hur du reflekterar, diskuterar och drar slutsatser kring de experiment vi genomfört. - Hur du beskriver samband mellan dina handlingar och en hållbar utveckling för miljön (nedskräpning, ditt användande av vatten). - Hur du förklarar centrala begrepp tillhörande området. - Hur du redogör för hur ett reningsverk fungerar. 

 

Syfte

Syftet med det här arbetsområdet är att du ska få kunskap om vattnets betydelse, dess former, egenskaper och kretslopp.

Tidsram

Ht. 20 fram till höstlovet ( ev. ytterligare någon vecka vid behov).

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Bi Ke
Biologi och Kemi år 5

Du har grundläggande kunskaper om
Du har goda kunskaper om
Du har mycket goda kunskaper om
Vattnets egenskaper och kretslopp
Hur du beskriver och förklarar vattnets egenskaper och former.
 • Ke  4-6
Vattnets egenskaper och kretslopp
Hur du redogör för vattnets kretslopp i naturen.
Systematiska undersökningar
Hur du planerar och dokumenterar undersökningar och experiment med hjälp av text och bild.
 • Bi  4-6
Egna slutsatser
Hur du beskriver och förklarar samband mellan dina handlingar och en hållbar utveckling för miljön (nedskräpning, ditt användande av vatten).
 • Bi  4-6
Reningsverkets olika steg och funktion
Hur du redogör för hur ett reningsverk fungerar.
 • Bi  4-6
Centrala begrepp
Hur du använder och kan förklara naturvetenskapliga ord och begrepp som berör arbetsområdet (sedimentering, kretslopp, flockning, algblomning, fosfat, biologisk rening, slam mm)
 • Bi  4-6
Centrala begrepp
Hur du beskriver och förklarar centrala begrepp tillhörande området såsom fotosyntes och förbränning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: