Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska: Essen und Kultur

Skapad 2014-08-29 13:19 i Strandskolan Tyresö
Vi kommer att "resa" i de tysktalande länderna samt laga mat från dessa på Öppet Hus.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Du ska resa till de tysktalande länderna och berätta om vad du ser, upplever och gör där. Du ska bo i en värdfamilj och vara tvungen att klara dig delvis på egen hand.

Innehåll

Såhär arbetar vi

Du kommer att få en uppgift i veckan som kan bestå t ex av att berätta vad du har i din resväska, berätta om staden du befinner dig i etc. Du får kolla upp saker som intresserar dig personligen och ta reda på fakta om t ex Spanska ridskolan i Wien eller om olika fotbollslag i Österrike, dit vi kommer att resa först. 

Uppgifterna blir skriftliga inlämningar, att spela upp dialoger och berätta för mig om olika turistmål.

Vi kommer att fortsätta öva grammatiska strukturer som behövs, till en början framför allt rörelseverb samt verben sein, werden och bleiben.

Inför Öppet hus kommer vi att repetera maträtter, livsmedel, köksredskap och andra köksord som behövs för att kunna laga mat och samtidigt tala tyska.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M2
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Matriser

M2
Tyresö "Moderna språk - språkval" år 7-9 Skolverksmodell MED indelningar av förmågor och "Förstå" och "Formulera sig"

Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Förstå
Eleven kan förstå **det mest väsentliga** av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå **det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer** i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå **helheten och uppfatta väsentliga detaljer** i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstå
Eleven kan förstå **det mest väsentliga** av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå **det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer** i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå **helheten och uppfatta väsentliga detaljer** i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera & agera
Eleven visar sin förståelse genom att i **enkel form** redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med **godtagbart** resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i **enkel form** redogöra för och kommentera innehåll och **detaljer** samt även genom att med **tillfredsställande** resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att **översiktligt** redogöra för och kommentera innehåll och **detaljer** samt genom att med **gott** resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja & använda strategi
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av **någon strategi** för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven **i viss utsträckning** välja och använda sig av **strategier** för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven **i viss utsträckning** välja och använda sig av **strategier** för lyssnande och läsning.
Välja & använda material
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt **med viss relevans** använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt **på ett relevant sätt** använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt **på ett relevant och effektivt sätt** använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Formulera sig
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig **enkelt och begripligt med fraser och meningar**.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig **enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande**.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig **enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande**.
Formulera sig
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig **enkelt och begripligt med fraser och meningar**.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig **enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande**.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig **enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande**.
Bearbeta & förbättra
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra **enstaka enkla förbättringar** av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra **enkla förbättringar** av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra **enkla förbättringar** av egna framställningar.
Uttrycka sig
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig **enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar**.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig **enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar**.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig **enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation**.

Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Strategi för interaktion
Dessutom kan eleven välja och använda sig av **någon strategi** som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av **några olika strategier** som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av **flera olika strategier** som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Kommentera & jämföra
Eleven kommenterar i **enkel form** några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i **enkel form** några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar **översiktligt** några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: