Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 1-3

Skapad 2014-08-29 22:22 i Krika Bygdeskola Grundskolor
Lpp för idrott och hälsa
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
...

Innehåll

Syfte

Arbetet är baserat på dessa syften från kursplanerna.

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Centralt innehåll

Innehållet i undervisningen utgår från följande centrala innehåll från kursplanerna.

Undervisning

Du kommer att få delta i olika bollsporter, övningar/lekar som tränar din motoriska förmåga och tränar din takt och rytm i dans och lek. Du kommer att få delta i simundervisning. Du kommer att få ta del av undervisning i ämnet hälsa. Du kommer att få ta del av kunskaper inom orientering och friluftsliv. Du kommer att få lära dig att ta hänsyn och samspela i lekar, spel m.m

 

Bedömning

Bedömningen i ämnet utgår från de förmågor som ska utvecklas och dina kunskaper om de olika momenten och begreppen i det centrala innehållet.

Matriser

Idh
Idrott och hälsa åk 1-6 Lgr11

>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
RÖRELSE
* röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
Du använder till viss del motoriska grundformer vid olika typer av lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
Du använder sammansatta motoriska grundformer, relativt väl, vid olika typer av lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
Du behärskar ett väl anpassat rörelsemönster vid olika typer av sammansatta rörelser vid lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
Du kan utföra enkla rörelser till musik.
Du utför rörelser till musikens takt och rytm med förhållandevis god anpassning.
Du anpassar dina rörelser på ett komplext sätt med god känsla för takt och rytm i musiken.
Du vistas i vatten och simmar till viss del kortare sträckor.
Du har förmåga att simma i mag och ryggläge men når inte de uppställda kunskapskraven att kunna simma 200m varav 50 på rygg.
Du simmar i både mag- och ryggläge och når de uppställda kunskapskraven att simma 200m varav 50 på rygg.
HÄLSA OCH LIVSSTIL
* planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
Du har viss förståelse för hur skador kan förebyggas i samband med fysiska aktiviteter.
Du har god förståelse för hur skador kan förebyggas i samband med fysiska aktiviteter och kan redogöra för detta på ett enkelt sätt.
Du har mycket god förståelse för hur skador kan förebyggas i samband med fysiska aktiviteter och kan redogöra för detta på ett väl underbyggt sätt.
Du kan på ett enkelt sätt redogöra för dina upplevelser av fysisk aktivitet och gör det då med enkelt underbyggda resonemang.
Du redogör för upplevelser och effekter av fysisk aktivitet med relativt väl underbygda resonemang.
Du redogör för upplevelser och effekter av fysisk aktivitet med väl underbygda resonemang.
FRILUFTSLIV OCH UTEVISTELSE
* genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika för hållanden och miljöer. Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
Du orienterar med viss säkerhet i kända miljöer med hjälp av karta.
Du orienterar med relativt god säkerhet i kända miljöer med hjälp av karta.
Du orienterar med god säkerhet i kända miljöer med hjälp av karta.
Du har viss förståelse för allemansrättens grundläggande värderingar.
Du har förståelse för de rättigheter och skyldigheter som råder enligt allemansrätten och kan i enkla drag redogöra för dem.
Du har förståelse för rättigheter och skyldigheter som råder enligt allemansrätten och kan på ett välutvecklat sätt redogöra för dem.
Du hanterar till viss del olika nödsituationer vid vatten under olika årstider.
Du hanterar olika typer av nödsituationer vid vatten under olika årstider på ett relativt säkert sätt.
Du hanterar på ett säkert sätt olika typer av nödsituationer vid vatten under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: