Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymdresan del 1 år 4

Skapad 2014-08-30 11:03 i Norrskolan Uddevalla
Grundskola 4 Bild Svenska Svenska som andraspråk
...

Innehåll

Presentation

Rymdresan: en fantasiberättelse som omfattar sju kapitel.Varje kapitel illustreras med en bild.

Förmågor

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

Kommunikation

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Ansvar

 • Ta ansvar för det egna språkbruket.
 • Tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö.

Undervisning

I undervisningen kommer du att:

 • skriva en egen fantasiberättelse som ska omfatta sju kapitel.
 • till varje kapitel få rita en bild som väl stämmer överens med innehållet i din text.
 • muntligt redovisa din berättelse

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • använda fantasi och ha en röd tråd i sin berättelse.
 • följa grammatiska strukturer och stava orden rätt.
 • skriva med lättläst handstil.
 • rita en bild som överensstämmer med texten.

Matriser

Sv Bl SvA

Nivå 1
Du har grundläggande förmåga att skriva olika texter med begripligt innehåll.
Nivå 2
Du har god förmåga att skriva olika texter med begripligt innehåll.
Nivå 3
Du har mycket god förmåga att skriva olika texter med begripligt innehåll.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning och skiljetecken med viss säkerhet .
I texterna använder du grundläggande regler för stavning och skiljetecken med god säkerhet .
I texterna använder du grundläggande regler för stavning och skiljetecken med mycket god säkerhet .
Du har grundläggande förmåga att göra illustrationer till din text.
Du har god förmåga att göra illustrationer till din text.
Du har mycket god förmåga att göra illustrationer till din text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: