Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och val

Skapad 2014-08-30 11:12 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
Ett tema som handlar om vad demokrati är och hur vårt land styrs.
Grundskola 4 Samhällskunskap
Du kommer att få lära dig vad demokrati är och vem som bestämmer i Sverige.

Vi lär oss om politiska partier och tillsammans med kamrater får du bilda ett eget parti, som klasskamrater kommer att kunna rösta på.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla dina förmågor och kunskaper enligt kopplingar till läroplanen.

Kopplingar till läroplan

  • Sh
    Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma:
- hur du kan använda demokratiska begrepp när du diskuterar med andra och när du skriver.
- din förmåga att reflektera, ta ställing i olika frågor och argumentera för dina åsikter.
- din förmåga att framföra dina och ditt partis åsikter i olika frågor.

Hur kommer vi att bedöma:
- vi kommer att lyssna på dig när du diskuterar i par och grupp.
- vi kommer att läsa det du skriver.
- vi kommer att lyssna på dig när du framför ditt partis budskap. 

Kopplingar till läroplan

  • Sh  4-6
    Beslutsfattande och politiska idéer Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  • Sh  4-6
    Beslutsfattande och politiska idéer Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Undervisning och arbetsformer

I undervisningen kommer du att:

- titta på olika filmer som tar upp demokratiska begrepp som t.ex. riksdag, regering, rösträtt, politiska partier och block m.m.
- få diskutera och uttrycka åsikter i olika frågor som rör demokrati.
- tillsammans med klasskamrater få bilda ett parti. Ni ska ge ert parti namn, en symbol, utse partiledare och bestämma vad ert parti tycker. Ni kommer att få göra en valaffisch och sedan muntligt få  presentera ert parti för klassen.
- få delta i ett val.
- få läsa och arbeta med olika texter och bilder.
- få vara ordförande och sekreterare under klassråd.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: