Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hemortens historia

Skapad 2014-08-30 16:33 i Krika Bygdeskola Grundskolor
Undersöka hemortens historia. Hur var det att leva förr och nu. Intervjua äldre personer.
Grundskola 1 SO (år 1-3)
...

Innehåll

Syfte

Arbetet är baserat på dessa syften från kursplanerna.

Genom undervisningen i de samhällsorienterade ämnena ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO
  Syfte - Historia reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • SO
  Syfte - Historia använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll

Arbetet är baserat på följande centrala innehåll från kursplanerna.

Kunskapskrav

Målen med arbetet är baserade på följande kunskapskrav i kursplanerna:

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
 • SO   3
  Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
 • SO   3
  Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
 • SO   3
  Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
 • SO   3
  Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.

Undervisning

Detta tränar vi genom att

 • läsa böcker
 • skriva och rita
 • intervjuer
 • söka på internet
 • titta på film

 

 

 

Bedömning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: