Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklära åk 5 Läsåret 14-15

Skapad 2014-08-31 12:52 i Åsaskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
En pedagogisk planering som handlar om att lära sig mer om stavningsregler och hur det svenska skriftspråket är uppbyggt.
Grundskola 5 Svenska
Varför skriver vi som vi gör? Vilka regler finns det som styr vårt sätt att skriva? I det här arbetsområdet får du möjlighet att lära dig mer om det svenska språkets struktur för att du ska bli tryggare vad det gäller att skriva rätt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma hur du:

 • behärska de stavningsregler som vi har arbetat med
 • kan bygga upp meningar 
 • behärskar dina kunskaper om ordklasserna substantiv, verb och adjektiv.

Jag kommer att göra min bedömning genom:

 • att ta del av det du skriver
 • se att du använder dig av de stavningsregler vi gått igenom
 • skriftliga förhör på bl.a. ordklasserna 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Undervisning och arbetsformer

För att lära oss mer om stavningsreglerna för dubbelteckning, j-ljudet, sj-ljudet, tj-ljudet och å-ljudet kommer vi att:

 • gemensamma genomgångar
 • gå igenom regler för stavning
 • ha skriftiga och muntliga övningar kring stavningsreglerna


För att lära oss mer om hur meningar är uppbyggda kommer vi att ha genomgångar och övningar på följande:

 • olika skiljetecken
 • lika och olika ord
 • rätt ordformer
 • ordkunskap
 • svårstavade ord
 • subjekt och predikat
 • vad som kännetecknar en mening och hur meningar kan byggas ut
 • vad substantiv, adjektiv och verb är och deras olika former

Vi kommer att arbeta med språklära under hela läsåret

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: