👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA - Fast eller flytande 2018

Skapad 2014-08-31 13:54 i Allerums skola Helsingborg
Planering för arbetsområde "fast eller flytande", NTA - Naturvetenskap och teknik för alla.
Grundskola 1 – 2 NO (år 1-3)
Naturvetenskapen ha sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld.

Innehåll

Tidsperiod

Arbetet sker under höstterminen 2018

Mål med undervisningen

Här nedan följer vilket centralt innehåll och vilka mål ur kursplanen i Lgr 11 som detta arbetsområde berör.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att genomföra ett flertal experiment.

Experimenten kommer att utföras i mindre grupper.

Inför en del experiment görs en hypotes om hur man tror att resultatet kommer att bli.

Efter varje experiment  ges möjlighet att beskriva och förklara hur det gick, både muntligt och skriftligt, samt jämföra med hypotesen.

Detta kommer vi att bedöma

Det som ligger till grund för bedömningen är:

-Att eleven ska kunna ställa en hypotes, utföra enkla experiment och därefter jämföra sin hypotes med resultatet

-Att eleven ska kunna delta i samtal och diskussioner med hjälp av sina slutsatser och nya erfarenheter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3