Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Längd och räknesätt.

Skapad 2014-08-31 15:07 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Att mäta längd, omkrets och area. Att kunna en skriflig räknemetod i addition och subtraktion.
Grundskola 4 Matematik
...

Innehåll

Längd och räknesätt

Under kommande period, v35-39, kommer vi att repetera mätning av längd, omkrets och area. Vi fördjupar oss också i addition och subtraktion och blir säkra på en skriftlig räknemetod.Naturligtvis utökar vi kunskaperna genom nya utmaningar inom området. Du kommer att få lära dig en hel del nya matteord.

Syfte

 • Få intresse för matematiken och tro på sin förmåga att använda matematik. Den som känner tilltro vågar pröva sig fram och se vad som fungerar och inte fungerar.
 • Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Undervisningens innehåll

Detta kommer vi att bedöma

 1. Din förmåga att rita olika figurer med givna mått och räkna ut omkrets och area på dessa.
 2. Din förmåga att välja räknesätt (addition eller subtraktion) och visa detta med en skriftlig räknemetod
 3. Din förmåga att delta och föra resonemang kring de matematiska orden och begreppen

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Matriser

Ma
Längd och räknesätt

Målen

Uppnår målet
Uppnår inte målet
Du ska kunna rita figurer, sträckor med givna mått.
Du ska kunna räkna ut figurers omkrets.
Du ska kunna rekna ut area på kvadrat eller rektangel.
Du ska kunna använda en skriftlig räknemetod i addition och i subtraktion.
Du ska kunna samarbeta i mindre grupp och visa att du samtalar/resonerar om de matematiska begreppen.
Du ska kunna olika längdenheter samt växla mellan dessa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: