Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4 ht 2014

Skapad 2014-08-31 15:12 i Kattarps skola Helsingborg
Under läsåret får eleverna möta fyra barn från fyra olika delar av världen. Eleverna får möta dem i olika vardagshändelser och bygger upp sitt ordförråd, lär sig ny grammatik och nya fraser kring dessa händelser. Eleverna arbetar bl.a. med läromedlet Magic.
Grundskola 4 Engelska
Språksynen i läroplanen är funktionell och kommunikativ och undervisningen ska ge eleverna en möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Eleverna får utveckla tilltron till sin förmåga att använda språket i olika situationer och arbetar med reception, produktion och interaktion.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT...

- eleverna utvecklar sitt ordförråd för att kunna kommunicera på engelska, både muntligt och skriftligt.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

Vi kommer bl.a att arbeta med läromedlet Magic som består av classbook, workbook, wordtrainer och en webbdel.

Vi använder ramsor, sånger, hörövningar, muntliga övningar, texter för läsförståelse och övningar att skriva för att utveckla språket.

DETTA SKA BEDÖMAS

- din förmåga att uttrycka dig på engelska muntligt och skriftligt

- din förmåga att förstå talad och skriven engelska

Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  E 6
  Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En  E 6
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • En  E 6
  Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: