Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Matematik åk 2, ht-14"

Skapad 2014-08-31 20:34 i Kullaviksskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi kommer arbeta med addition och subtraktion inom talområdet 0-100.
Grundskola 2 Matematik
Visa lärande

Innehåll

Avsnitt 1

Genom att:

-delta i diskussioner och genomgångar

-genomföra diagnoser

-delta i praktiskt arbete

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Områdesbeskrivning

Vi kommer att arbeta i helklass och mindre grupper med:

- talområdet och talraden 0-100

-positionsystemet

-addera och subtrahera med tiotalsövergångar (ex 8+4. 12-3)

-talmönster (ex 3+2=5, 13+2=15)

-huvudräkningsstrategier (störst först, talets granne, grannens granne, tiokamrater, dubbelt, hälften)

-problemlösning

-enkel multiplikation (2.ans tabell)

-enkel bråkräkning, halv, tredjedel, fjärdedel

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: