Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Amigos tres - capítulo 7-9

Skapad 2014-09-01 09:08 i Vasaskolan Hedemora
Grundskola 8 – 9 Moderna språk - språkval
I det här avsnittet kommer du att lära dig att beskriva en persons inre egenskaper. Vi kommer att repetera och gå djupare in på verben ser och estar.

Dessutom kommer du att få lära dig fraser som kan vara användbara när du ska besöka ett café.

!Buena suerte!

Innehåll

Efter arbetsområdets slut förväntas du kunna skriftligt och muntligt:

 • Possessiva pronomen

 • Presensböjning av verben ser och estar – att vara samt skillnaden mellan dem

 • Adjektiv som beskriver inre egenskaper

 • Klassrumsord

 • användbara fraser vid cafébesök

Aktiviteter och uppgifter:

 • Gemensamma genomgångar
 • Muntliga och skriftliga uppgifter enskilt och i grupp.
 • Lyssna på texter som tillhör kapitlen
 • Hörövningar
 • En personbeskrivning med inre och yttre egenskaper.
 • En cafédialog - skriva och framföra muntligt.

Bedömning av arbetsområdet sker genom:

 • Skriftligt prov där vi bl.a. kommer att testa av grammatiken vi har arbetat med och skriva en dialog som utspelar sig på ett café.
 • Hörförståelse med anknytning till ämnesområden vi har arbetat med.
 • Läsförståelse med anknytning till ämnesområden vi har arbetat med.
 • Muntlig uppgift – delta i en cafédialog

Matriser

M2
Bedömning moderna språk.

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tala
Deltagit i rollspel där du gör ett besök på ett café.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Skriva
Skriva en personbeskrivning med både yttre och inre egenskaper. Skriva en dialog som utspelar sig på ett café.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Läsa och förstå
Läsa en text och svara på frågor.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i t enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta äm¬nen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detal¬jer.
Lyssna och förstå
Lyssna på en dialog och svara på frågor.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta äm¬nen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detal¬jer..
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: