Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott åk3 - ht-19

Skapad 2014-09-01 09:29 i Nyhemsskolan Halmstad
LPP Nyhemsskolan, Halmstad
Grundskola 3 Idrott och hälsa

Innehåll

Analys

Vi arbetar vidare med de delmål som står i Lgr 11.

Syfte/mål

 • Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
 • planera, genomföra och utvärdera en fysisk aktivitet

Central innehåll

 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar och lekar
 • Ord och begrepp för att samtala om lekar och hälsa i relation till fysisk aktivitet
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lek, spel och utevistelse

Konkretisering av mål

Vi kommer att:

 • Öva de grovmotoriska rörelserna med och utan redskap
 • Prova och få viss kunskap om olika friidrotts grenar
 • Vidarutveckla sin förmåga att åka skridsko
 • Att planera, genomföra och utvärdera en lek
 • Prova olika rörelsebanor
 • Få ord och begrepp som är kopplade till hälsan i relation till styrkan och träna muskler

Bedömning

Godkänd:

 • Ska kunna genomföra och benämna minst fem friidrottsgrenar.
 • ska kunna anpassa sina rörelse till viss del i lekar och rörelse banor
 • Ska kunna med viss hjälp planera, förklara och utvärdera en lek/fysisk aktivitet
 • skridsko, se specifik LPP
 • Kunna föra ett enkelt resonemang om hur det känns när man tränar och utför fysisk aktivitet

Väl godkänd:

 • Ska kunna väl anpassa sina rörelser i sju friidrottsgrenar och benämna
 • ska kunna anpassa sina rörelse väl i lekar och rörelsebanor
 • Ska kunna planera, förklara och utvärdera en lek/fysisk aktivitet
 • Skridsko, se Lpp
 • Kunna resonera om hur det känns när man tränar och utför fysisk aktivitet

 

Genomförande

Eleverna kommer att få prova på 7 grenar inom friidrotten. Vi kommer att träna här på skolan i tre veckor sen avslutar vi den delen med en gemensam idrottsdag.

Eleverna kommer att i grupp på två eller tre elever få planera för en övningar som de ska kunna förklara och genomföra med klassen. Efteråt kommer jag att prata med eleverna om hur det gick och de får själva komma med synpunkter på vad som var bra och vad som kan göras annorlunda en annan gång.

Olika lekar och spel  med och utan boll kommer att vävas in under terminens gång.

Vi kommer att öva skridskoåkning vid tre tillfällen.

Titta på filmen: Urskola skelett och muskeler och prata om olika muskler och hur man tränar dem på olika sätt

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: