Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organismer HT14 blå

Skapad 2014-09-01 11:17 i Pysslingen Skolor Kristianstads Montessoriskola Pysslingen
Grundskola 7 – 8 Biologi
...

Innehåll

Arbetsområde

Under den här biologiperioden kommer ni att få lära er hur djurriket är uppbyggt och hur man delar upp organismer i olika grupper utifrån släktskap. Vi kommer också titta på cellen, den minsta levande delen i allt liv och läsa om bakterier och virus. Ni kommer också få fördjupa er om en organism som ni tycker är särskilt intressant.

Metod

Den här perioden med biologi kommer att sträcka sig fram till höstlovet (v.44). Vi kommer ha genomgångar på tavlan, materialgenomgångar och powerpointgenomgångar. Ni kommer också få titta i mikroskop och dissekera och jobba praktiskt. Ni kommer att ha 3 läxförhör under perioden. Klassen kommer ha två olika böcker, en som kallas för lightboken och en som kallas för grundboken. Båda böckerna finns att ladda ner som MP3-filer på http://www.liber.se/Kampanjer/Grundskola-kampanj/Spektrum/Spektrum-Biologi/Spektrum-Biologi-mp3/  Ni kommer få ut uppgifter att jobba med till texten, facit kommer att finnas i ert klassrum.

Parallellt ska ni också skriva ett arbete om valfri organism. Ni ska söka fakta till arbetet i läroböcker, online och på biblioteket. Det är väldigt viktigt att ni har med källförteckning och att ni verkligen funderar på om alla källor är lika bra. Glöm inte att referera till dina källor i texten (t.ex. enligt ... ) Arbetet ska skrivas på det sätt som ni kommer gå igenom på svenskan.

Tidsplan

Lektion 1: Uppstart, tidslinje livet

Lektion 2: Genomgång cellen, bakterier, virus, mikroskopet ( jobbar med lightboken sid. 8 och 128, grundbok sid. 240-241 och 9)

Lektion 3: Läxförhör cellen, dissektion ( jobbar med lightboken sid. 13, virus sid. 17, växtplankton sid. 21 och urdjur sid. 22 grundbok sid 18-19, virus sid. 27, växtplankton sid. 34 och urdjur sid 35). Välja organism till det självständiga skrivarbetet

Lektion 4: Läxförhör bakterier och virus, genomgång djurriket, skriva om organism

Lektion 5: Läxförhör djurriket, skriva om organism

Lektion 6: Inlämning av arbete och titta i mikroskop.

Vecka 43 är det inlämning av självständig skrivuppgift biologi.

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
 • Bi  7-9
  Biologin och världsbilden Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.

Redovisning

Inlämning av eget arbete om en organism. I arbetet bedöms de två översta kunskapskraven i matrisen nedan.

Praktiskt arbete med mikroskop och dissektion. Här bedöms de två mittersta kunskapskraven i matrisen nedan.

Tre skriftliga läxförhör, cellen, virus och bakterier och djurriket. I läxförhören bedöms de två nedersta kunskapskraven i matrisen nedan.

Matriser

Bi
Kunskapskrav Biologi år 9

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Skriftligt arbete
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Skriftligt arbete
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Praktisk undersökning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Praktisk undersökning
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Läxförhör
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Läxförhör
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: