Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återbruk av gamla jeans

Skapad 2014-09-01 11:47 i Pysslingen Skolor Lännersta skola Pysslingen
Ett arbete där eleven kan visa sina kunskaper inom textilslöjden.
Grundskola 5 Slöjd
ur LGR'11 Skolans värdegrund och uppdrag:

'Genom ett miljöperspektiv får de (eleverna) möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor.'

Innehåll

Innehåll

Utifrån jeansens historia, egenskaper, modefunktion och framför allt återbruk börjar skapendet.

Genom slöjdarbetet hittar eleverna lösningar inom design och hantverk som passar ihop med utgångsmaterialet.

Fokus ligger på att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat.

Arbetsmetod

Vi tittar på en film om jeansens ursprung och hur den har påverkad människor genom årtionden. Vi går igenom framställningsmetoder och tillverkningsländer som finns idag och diskuterar kring detta.

Du tar ansvar för ditt eget skapande genom att efterfråga i familjen eller vänskapskrets efter gamla jeans som är basmaterialet i slöjdandet. Utifrån basmaterialet formger du en produkt med estetisk eller praktisk funktion. Du ges möjligheten att laborera med materialet och testa olika lösningar. Du lägger upp en egen planering och du uppmuntras att dokumentera din arbetsprocess i form av en loggbok på ditt arbetspapper.

Arbetet ska innehålla olika tekniker som du har lärt dig tidigare som t.ex. textiltryck, broderi, applikation, virkning mm.

När produkten är färdigt dokumenterar du genom att fotografera ditt alster och värderar arbetsprocessen i en utvärderingsmatris. Som avslut presenterar du ditt arbete i form av en reklamblad eller muntlig presentation som tolkar slöjdföremålets estetiska och praktiska uttryck.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

-presentera dina idéer i form av skisser i färg med måttbeskrivning.

-förvandla ett par gamla jeans och använda dig av passande tekniker för att genomföra ditt slöjdarbete.

-använda handredskap och ev. symaskinen.

-presentera och utvärdera arbetet utifrån slöjdföremålets estetiska och praktiska uttryck och miljöaspekter.

 

Koppling till styrdokumnet

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
 • Sl  4-6
  Slöjden i samhället Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Matriser

Sl
Återbruk inspirerad på jeans

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Idéutveckling
Du har en eller flera idéer.
Du presenterar 3 idéer i form av skisser.
Du presenterar 3 idéer i form av utvecklade skisser med måttbeskrivning.
Förvandlingen
Du har gjort en enkel förvandling och behöver mycket handledning. Du kan med handledning lösa problem som uppstår.
Du har gjort en utvecklad förvandling. Du jobbar delvis självständig. Du kan med handledning lösa problem som uppstår.
Du har gjort en välutvecklad förvandling. Du jobbar självständig. Du kan självständig lösa problem som uppstår.
Verktyg
Du kan med handledning använda handverktyg och redskap.
Du kan med handledning använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i ändamålsenlig sätt.
Tekniker
Du kan med handledning välja tillvägagångssätt och genomföra arbetet.
Du kan välja tillvägagångssätt som inkluderar tekniker som du har lärt dig tidigare och ger enkla motiveringar till dina val. Du genomför arbetet delvis självständig.
Du kan välja tillvägagångssätt som inkluderar tekniker som du har lärt dig tidigare och ger utvecklade motiveringar till dina val. Du genomför arbetet självständig.
Presentation och utvärdering
Du visar ditt arbete och kan ge en enkel omdöme om din arbetsinsats.
Du presenterar ditt arbete i muntlig och kan ge enkla omdömen om din arbetsinsats.
Du presenterar ditt arbete i reklamform utifrån slöjdföremålets estetiska och praktiska uttryck. Du ger utvecklade omdömen om din arbetsinsats.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: