Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Du och jag Vingen 2014

Skapad 2014-09-01 12:32 i 0 Förskolan Storken Trollhättan
Pedagogisk planeringsmall för fokusområde för Östra skolområdets förskolor i Trollhättan
Förskola
På förskolan Storken arbetar vi utifrån ett årshjul, där följande fem fokusområden ingår.

Du och jag

Hälsa och rörelse

Språk

Matematik

Naturvetenskap och Teknik

"Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande." (Lpfö98, s .7)

Innehåll

Varför/mål/syfte


Syfte: Vi vill att barnen ska lära känna sig själva och sina kompisar i gruppen och skapa en vi-känsla. Vi vill att barnen förstärker och utvecklar sin samspelsförmåga.

Mål: Att ge barnen möjlighet att stärka sin identitet. Att ge barnen möjlighet till samspel.

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

Vad/ När/ Vem/ (Prioriterat område för dokumentation)

Vad: Vi kommer att dokumentera barnens upplevelser och utforskande och deras lärande
När: Fortlöpande under fokusområdets period, både i våra grupper och i vardagen. 

Vem: Alla pedagoger i arbetslaget.

Hur/metod (Olika sätt vi valt att dokumentera på)

Hur: Vi dokumenterar med bilder och text i Unikum. Vi använder oss av vår dokumentationsmapp som hänger i hallen tillgänglig för barn och föräldrar.
Barnen dokumenterar genom skapande processer. Vi använder oss också av reflekterande samtal tillsammans med barn och pedagoger.

Nedslag i tiden/ uppföljning och utvärdering

Vi utvärderar och reflekterar tillsammans med barnen i våra smågrupper och i arbetslaget på våra gemensamma planeringar.

Så här märks det i vår planering

Vi kommer att fokusera på samarbete och samspel i barngruppen, hur vi bemöter varandra, känslor, hur vi ser ut och vilka vi är... 

Vi använder oss av lek, saga, sång, rim och ramsor, skapande, rörelse och drama.

Så märks det i verksamheten/barngruppen

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: