Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

In Klasse 8 und die Bundesländer

Skapad 2014-09-01 14:04 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Moderna språk - språkval

Att kunna prata om vad som är viktigt för dig och för andra ungdomar är temat på lektionerna de kommande veckorna. Ni ska även lära lite om Tysklands förbundsländer. Vi utgår från kapitlet "In Klasse 8" i Genau 3. Du lär dig många nya ord, fraser och uttryck för att kunna berätta om det som står ovan.

Innehåll

Arbetssätt

Vi arbetar med Genau 3 enligt följande:

 • Texter på s. 6 - 19
 • Övningar i arbetsboken s. 6 - 20
 • Grammatik: Plural av substantiv AB s14, uttrycket Es gibt + ackusativ AB s 18.

 

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Visa din kunskap - Bedömning

Du visar dina kunskaper genom att skriva om dig själv (uppgift som ni får), samt muntliga och skriftliga läxförhör.

Mål

I detta arbetsområde ska du utveckla din förmåga att berätta, skriva och lyssna på tyska

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Reflektion

Vilken nytta tror du att du kommer att få av kunskaperna från detta arbetsområde?
Har du arbetat för fullt?
Hur märker du av dina framsteg?

Matriser

M2
Fg Utvecklingsmatris Moderna språk; skriva (rev)

Din förmåga:

att uttrycka dig begripligt
Du förmedlar ett innehåll, dock inte alltid helt begripligt för en tysk/ fransk/ spansktalande.
Du förmedlar ett innehåll på ett sådant sätt att en tysk/ fransk/ spansktalande förstår utan större problem.
Du förmedlar ett innehåll och är tydlig, på ett sådant sätt att en tysk/ fransk/ spansktalande förstår utan större problem.
Du förmedlar ett innehåll väl och har inga problem att göra dig förstådd på målspråket.
att bygga upp ett innehåll
Du uttrycker dig mycket enkelt och kortfattat om vardagliga ämnen.
Du uttrycker dig enkelt och kortfattat med sammanhang.
Du uttrycker dig om ett specifikt ämne och tar även med detaljer.
Du uttrycker dig utförligt, tar upp helheter och detaljer.
att använda ord
Du väljer enkla ord utan variation. Du gör dig inte alltid förstådd.
Du väljer enkla ord och gör dig förstådd.
Du försöker att variera dig genom att t.ex. använda synonymer och sammanbindande ord.
Du har ett varierat ordval som visar på ett stort ordförråd.
att använda nya ord
Du använder enstaka nya ord.
Du använder några nya ord.
Du har utökat ditt ordförråd med nya ord och använder dem.
Du har utökat ditt ordförråd mycket och använder orden på rätt sätt.
att använda grammatik
Du använder, en för årskursen, mycket enkel grammatik.
Du använder enkel grammatik.
Du försöker använda ny grammatik.
Du använder dig av ny grammatik.
Du gör grammatiska fel som ibland förstör förståelsen.
Du gör vissa fel, som dock inte stör förståelsen.
Du gör få grammatsika fel.
att använda grammatik
Du glömmer att böja verben.
Du är medveten om tempusböjning, men göra vissa fel ibland.
Du klarar av att välja rätt tempus.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: