Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, arbeta med noveller

Skapad 2014-09-01 14:14 i Västra skolan Falun
Vi kommer att arbeta med noveller på olika sätt bl.a. genom att läsa en novell och svara på frågor, därefter grupparbete och slutligen skriver ni en egen novell som först bearbetas genom respons från kamrater för att slutligen lämnas in för bedöming.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Målet med den här uppgiften är att du ska:

¤ formulera sig och kommunicera i tal och skrift

¤ läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

¤ anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

¤ urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Innehåll

Du ska:

 • lära dig "novellingredienserna" och hur de används i en novell
 • läsa noveller och reflektera
 • skriva en novell
 • ge och ta emot respons
 • följa språkliga strukturer med stavning, skiljetecken, ordklasser och satsdelar
 • läsa upp era noveller

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Undervisning

Läsförståelse: Där eleverna tysta läser en novell och svara på frågor. Gruppuppgift: Eleverna arbetar vidare med frågor som anknyter till den lästa novellen. De diskuterar och redovisar vad gruppen kommit fram till.  Genomgång av texttypen "Novell", vad som är typiskt för en novell, vilka "ingredienser" som ingår. Vi plockar konkreta exempel från novellen de alla har läst för att konkretisera hur man kan skriva.
Start, skrivprocessen: Eleverna strukturerar upp och gör tanktekartor.
Skrivpass 1: Eleverna börjar skriva
Skrivpass 2: Eleverna fortsätter skriva
Skrivpass 3: Eleverns slutför sin första text och lämnar in.
Respons 1: Eleverna läser en kamprats novell
Respons 2: Eleverna lämnar respons till kamraten
Renskrivning1. Eleverna läser igenom responsen och tittar igenom sin berättelse och rättar den enligt en mall.
Renskrining 2: Eleverna fortsätter skriva rent och lämnar in sista lektionen på veckan.

 

Redovisningsformer

Skriftlig redovisning:

• Skriva en novell

• Responsarbete (på din egen novell och en kamrats novell)

Muntlig redovisning:

• Läsa upp din novell för klasskompisarna

Detta ska bedömas

• Använda skrivregler

• Skriva  en novell (och använda novellingredienserna)

• Responsarbete

Matriser

Sv
Moment: Novellarbete

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Skrivregler
använder talspråk och enkla ord och uttryck som oftast passar in i texten. radar upp satser utan att sätta kommatecken eller punkt. gör flera fel när det gäller stavning och skrivregler och vissa återupprepas. blandar tempus, ibland i samma mening.
har en viss variation i ordval men använder mest vardagliga ord. har en meningsbyggnad som är enkel men i stort sett korrekt. Kommatecken i stället för punkt förekommer. gör en del fel när det gäller stavning och skrivregler. blandar tempus, ibland i samma stycke.
anpassar språket till uppgiften med både enkla och svårare ord. strävar efter varierad början på meningarna samt en omväxlande meningsbyggnad där meningarna knyts ihop med bindeord, gör få fel när det gäller stavning och skrivregler. använder rätt tempus men ibland kan jag byta tempus i ett nytt stycke.
har ett varierat och precist ordval och håller, på ett tydligt sätt, samma stil texten igenom. har en varierad och korrekt meningsbyggnad. gör inga eller ytterst få formella fel. använder rätt tempus.
Bearbeta text
gör inga eller få försök att bearbeta mina egna texter.
försöker bearbeta mina egna texter genom att tex läsa dem högt.
arbetar medvetet med mina texter för att förbättra dem.
arbetar medvetet med mina texter och en tydlig utveckling i dem syns.
Textens genre
försöker planera och skriva texten enligt genrens förutsättningar och min text har vissa likheter med texter av samma slag.
planerar och följer instruktioner för genrens förutsättningar och min text liknar andra texter av samma slag.
planerar och följer instruktioner för genrens förutsättningar och har några egna idéer.
planerar och följer instruktioner för genrens förutsättningar på ett levande sätt och har egna kreativa lösningar.
Responsarbete
Gör få eller inga försök att ge respons.
Ger respons som oftast hjälper kamraten att förbättra sin text.
Ger tydlig respons som hjälper kamraten att förbättra sin text.
Ger tydlig och utförlig respons som hjälper kamraten att förbättra sin text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: