Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO – år 2

Skapad 2014-09-01 17:32 i Piratenskolan Simrishamn
No i årskurs 2.
Grundskola 2 Biologi Fysik Kemi Svenska NO (år 1-3)
Eleven ska kunna:

Innehåll

Avsnitt 1

Året runt i naturen.

Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året. 

Djurs och växters livscykler och anpassning till olika årstider. 

Kunna sortera djur i olika grupper: däggdjur, fåglar, fiskar, kräldjur, spindlar och insekter.

 

Kropp och hälsa

Betydelsen av sömn och motion för att må bra.

Samtliga kroppsdelar, med namn och funktion.

 

Fysik

Kraft och rörelse

Tyngdkraft och friktion vid lek och rörelse, t ex gunga eller åka rutschkana.

 

Kemi

Material och ämnen i vår omgivning

Övergången mellan vattnets olika former: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Teknik 

Redogöra för några vanliga lösningar där människan härmat naturen, t ex den kupade handen.

Övergripande punkter i NO år 1-3

Berättelser om natur och naturvetenskap

Skönlitteratur, myter och konst com handlar om naturen och människan.

Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

 

Metoder och arbetssätt

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

 

Övergripande mål i teknik

Säkerhet vid teknikanvändning.

Dokumentation i teknikämnet i form av enkla skisser, bilder och modeller.

Eleven ska visa kunskap om:

Berättelser om natur och naturvetenskap

Skönlitteratur, myter och konst com handlar om naturen och människan.

Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

 

Metoder och arbetsätt

Eleven ska, med viss handledning, kunna utföra:

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

 

Övergripande mål i teknik

Eleven ska ha viss kunskap om:

Säkerhet vid teknikanvändning.

Dokumentation i teknikämnet i form av enkla skisser, bilder och modeller.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: