Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa, skriva, tala och lyssna i F-1

Skapad 2014-09-01 21:26 i Lurs skola Tanum
Under läsåret ska vi öka medvetenheten om svenska språket och dess uppbyggnad och stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva . Vi ska öva förmågan att lyssna och berätta muntligt och skriftligt.
Grundskola F – 1 Svenska
Under läsåret kommer eleverna i F-1 att lära sig bokstäverna och att koppla bokstäverna till rätt bokstavsljud. Vi ska lära oss känna igen ordbilder och vanliga ord vi läser. Kunna berätta händelser, upplevelser och historier för andra .Vi ska lyssna på andra och kunna återberätta det viktigaste muntligt och i skrift. Vi skriver egna berättelser och läser andras Vi läser för varandra och själva och kan hitta viktiga saker i faktatexter.

Vi ska stava ljudenligt och lär oss sätta punkt och skriva stor bokstav i meningar.

Innehåll

Kursplanens syfte

 • Du ska få intresse för bokstäver och det skrivna språket.
 • Du ska lära dig bokstavsljuden och hur man ljudar ljudenliga korta ord.
 • Du ska öka din språkliga medvetenhet.
 • Du ska bli medveten om varför det är viktigt att kunna läsa och skriva.
 • Ditt intresse för böcker ska öka.
 • Du ska bli bättre på att samtala i grupp.
 • Du ska få möjlighet att reflektera över hur du lär dig.

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Du ska utveckla- konkretisering av syfte

Du ska utveckla din förmåga att:

TALA/LYSSNA
¤ uttala enskilda språkljud och koppla dem till motsvarande bokstav.
¤ berätta om vardagliga händelser; vad du läst, upplevt, sett och lärt.
¤ förstå instruktioner och utföra dem.
När vi läser högt ska du kunna berätta om något du har lyssnat på.

LÄSA
¤ känna igen bokstäverna och koppla dem till rätt språkljud.
¤ läsa enkla ordbilder t ex; jag, du, kan, och, men, har, är
¤ läsa enkel text och förstå/återberätta innehållet.

SKRIVA
¤ skriva stora och små bokstäver
¤ använda stor bokstav och punkt
¤ skriva enkla texter till bilder.

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Undervisning/arbetssätt

 1.                   

                   Vi kommer att:

                  TALA/LYSSNA

 • Berätta regelbundet om vardagliga händelser, vad man upplevt, läst, sett och lärt.
 • Återberätta sagor som man fått berättat. Göra enkla dramatiseringar.

 • Träna att formulera enkla instruktioner och att utföra handlingar utifrån givna instruktioner i i naturliga sammanhang.

 1. LÄSA
  ¤ Träna språkljuden och koppla dem till rätt bokstav.
  ¤ Lära oss enkla ordbilder t ex; jag, du, kan, och, har, är
  ¤ Läsa enklare och ljudenliga texter och förstå innehållet.
  ¤ Ha högläsning
  ¤ Läsläxa -läsa högt hemma.
 2. ¤ Samtala och läsa olika slags texter gemensamt, fakta, berättelser, sagor och  enkla instruktioner (recept)

SKRIVA
¤ Öva bokstavsformer.
¤ Skriva enkla ordbilder t ex; jag, du, kan, och, har, är
¤ Skriva enkla texter.
¤ Skriva ord och enkla meningar på dator med talsyntes.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Kommer att bedöma/dokumentation

Se matris nedan.

Matriser

Sv

Nya språket lyfter för årskurs 1-3 enligt Lgr11 för

2
3
4
Läsa A
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig.
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig.
Jag känner igen en del ord när jag läser.
Jag känner igen flera bokstäver och kan läsa ihop dem till ord.
Skriva A
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
Jag kan skriva mitt namn och skriva bokstäver och ord.
Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter.
Jag prövar att skriva för att berätta eller komma ihåg.
Avstämning A
Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser.
Läsa B
Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv.
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om.
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser.
Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text.
Skriva B
Jag kan skriva ord och korta texter.
Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa.
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt.
Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text.
Avstämning B
Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel.
Läsa C
Jag läser för att uppleva och lära.
Jag läser olika slags texter ofta och regelbundet.
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.
Skriva C
Jag skriver berättelser med inledning, händelseförlopp och avslutning.
Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas.
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår.
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre.
Avstämning C
Jag kan läsa flytande och känner lätt igen hela ord och förstår det jag läser.
Läsa D
Jag tar hjälp av ordens uppbyggnad för att underlätta läsflyt och läsförståelse
Jag läser på olika sätt beroende på syftet med läsningen.
Jag läser regelbundet längre texter av olika slag med flyt och förståelse.
Skriva D
Jag följer nästan genomgående de vanligaste reglerna för såväl stavning som meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
Jag använder ibland några texttypiska drag vid skrivande och prövar att bearbeta mina texter med stöd av andras råd.
Jag visar förståelse för att texter kan skrivas för olika syften och mottagare.
Avstämning D
Jag läser obehindrat med förståelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: