Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2014-09-02 10:26 i Frödingskolan Karlstad
Vinklar Symmetriska bilder
Grundskola 6 Matematik
...

Innehåll

Övergripade mål och läroplanens syfte

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Konkretiserade mål för eleverna

Du ska kunna:

 • att en rät vinkel är 90 grader, en spetsig vinkel är mindre än 90 grader och en trubbbig vinkel är större än 90 grader
 • hur många grader ett halvt varv och helt varv är
 • mäta och rita vinklar med gradskiva
 • räkna med vinkelsumman i en triangel
 • rita symmetriaxlar och symmetriska bilder.

Arbetssätt - undervisningens innehåll

Vi kommer att:

 • ha gemensamma och enskilda genomgångar
 • läxor 
 • arbeta enskilt och i grupp 

Bedömning och ev. matriser

Vi bedömer hur du nått målen genom:

att se hur du löser hemuppgifter och uppgifter på lektionerna
att se hur du deltar i diskussionerna
diagnostiskt prov

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: