Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - LÄSA - åk.3

Skapad 2014-09-02 12:24 i 0 Höglandskolan Örnsköldsvik
Den som känner sig som en läsare vågar pröva på att läsa och tar egna initiativ till att läsa.
Grundskola 3 Svenska
Detta kommer vi att jobba med i åk.3

Innehåll

Syfte och förmågor

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sitt intresse att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. I undervisningen ska eleverna möta skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Arbetssätt och arbetsformer

Vi vill stimulera ditt intresse att läsa genom att erbjuda en varierad undervisning där du får lyssna till högläsning, läsa enskilt och tillsammans med andra. Du kommer att få läsa böcker av olika slag t.ex. skönlitterära, fakta, serier, dikter. För att utveckla förmågan att förstå och tolka olika texter kommer du att tillsammans med dina klasskamrater att få samtala om det vi läst. 

Bedömning/ Kunskapskrav

För att du ska vara aktiv och delaktig i sin egen språkutveckling använder vi oss av skolverkets bedömningsstöd "Nya språket lyfter".
Se matrisen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: