Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi

Skapad 2014-09-02 12:38 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Tankar om biologi, läran om livet, och hur vi vet det vi vet idag. Vad vet vi idag?
Grundskola 4 Biologi
Den svenska världsberömda vetenskapsmannen Carl von Linné som vi kan se på våra hundralappar, levde på 1700-talet. Han samlade och sorterade växter och djur i hela sitt liv för att ta reda på hur de är släkt med varandra. Än i dag namnger vetenskapsmän växter och djur på Linnés vis. I alla tider har vi människor haft funderingar om växter och djur. Vi ska nu bland annat ta reda på vad biologi är, hur vi vet det vi vet i dag samt hur man sorterar växter och djur och ger dem namn. Under tiden vi lär oss om växter och djur kommer vi även att titta på hur de används i sagor och konst. Spännande!

Innehåll

Syftet med biologi är att eleven ska utveckla kunskaper om biologiska sammanang samt öka nyfikenheten att veta mer om naturen vi lever och verkar i.

 • Eleven ska ge möjlighet till att ställa frågor om naturen utifrån egna upplevelser.
 • Eleven ska få förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av undersökningar och olika typer av källor.
 • Eleven ska också träna på sitt kritiska tänkande genom att  ifrågasätta sina svar de kommit fram till.
 • Eleven ska känna förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier för att kunna tolka och skapa texter inom biologiområdet.

Centralt innehåll - Vad?

Du kommer att få möjlighet att lära dig vad biologi är, hur vi vet det vi vet idag, Hur man sorterar växter och djur och annat levande på jorden samt deras livscyklar. Vi kommer också lära oss att göra undersökningar genom att planera, utföra och utvärdera. Vi kommer också titta på hur olika djur och växter används i myter, sagor och konst. Under arbetets gång ska eleverna utveckla sitt biologiska språk genom att lära sig att använda, beskriva och förklara begreppen kretslopp, sortering, livscykel, hållbarutveckling, nedbrytare, ekosystem, biologisk mångfald, art och cell.    

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
 • Bi  4-6
  Biologin och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 • Bi  4-6
  Biologin och världsbilden Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
 • Bi  4-6
  Biologin och världsbilden Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Undervisningens innehåll - Hur?

Vi kommer att utgå från kurslitteraturen "Boken om BIOLOGI" och "Natur och Miljö" häftet där vi läser gemensamt och diskuterar frågor som uppkommer. Eleverna kommer även att få olika texter, som de kommer få arbeta med på olika sätt i hemläxa för att repetera det vi pratat om på lektionerna. Eleverna kommer även att delas in i grupper för att arbeta med sin "naturruta" under årets lopp. Vi kommer även att göra några experiment för att ta reda på hur saker och ting fungerar. Vi kommer att arbeta med detta under hela årskurs fyra i olika omgångar, se planeringsbok. Eleverna kommer att kunna visa vad de kan genom korta loggfrågor efter vissa lektioner, prov och muntligt deltagande under lektionstid.  

Matriser

Bi
Biologi år 4-6

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan också förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: