Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska är kul! År 1

Skapad 2014-09-02 13:32 i Åsa Gårdsskola F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Denna LPP beskriver vad eleverna under år 1 kommer att arbeta med i ämnet svenska. Den beskriver också hur vi i barngruppen kommer att arbeta och vad syftet med undervisningen är.
Grundskola 1 Svenska
...

Innehåll

Övergripande mål i Lgr 11

Skolan skall ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,

Syfte/förmågor

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Språk är en viktig del i alla skolämnen. När ett barn lär sig läsa öppnar sig nya världar. Elever i de yngre åldrarna har främst använt sig av det talade språket och skall nu erövra skriftspråket. En stor del av den tidiga läs- och skrivinlärningen handlar om att skapa motivation och lust att vilja lära sig läsa och skriva. Elever som tidigare "lekläst" och "lekskrivit" skall nu lära sig att läsa och skriva på riktigt. Eleverna kommer behöva stort individuellt stöd, men på olika sätt. Det är viktigt att eleverna får lagom utmanande uppgifter på sin egen utvecklingsnivå.

Vi kommer under år 1 främst att fokusera på förmågorna att:

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Metod/ innehåll

För att träna ovanstående förmågor kommer vi i undervisningen:

Skapa lust och motivation till läsning genom gemensamma läsupplevelser.
Ha högläsning så gott som dagligen och samtala om det lästa för att utmana tankeförmågan.
Arbeta med bokstavskunskap (veta hur bokstäverna ser ut samt veta hur de kan låta).
Träna på att forma bokstäver och att skriva på raden.
Träna stavelser.
Träna fonologisk medvetenhet genom olika fonologiska övningar (t ex lägga till, ta bort eller flytta om bokstäver i ord).
Läsa "storbok" tillsammans och upptäcka språkets struktur (stor och liten bokstav, punkt, mellanrum mellan orden mm).
Träna på att ljuda samman språkljud till ord.
Träna på att känna igen vanliga ord genom att läsa samma text flera gånger.
Träna högläsning både i skolan och hemma (läsläxa).
Skriva korta texter i så många sammanhang som möjligt.
Träna muntligt återberättande.
Träna på att lyssna på sina klasskamrater.
Utveckla ordförråd och begreppsbildning.Det centrala innehåll från kursplanen i ämnet svenska som vi kommer att fokusera på är:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Reflektion, självskattning och pedagogbedömning

Vi kommer tillsammans utvärdera din läs- och skrivförmåga samt din förmåga att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: