Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelsestrategier

Skapad 2014-09-02 15:26 i Åsaskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
En pedagogisk planering som bygger på planeringar utifrån boken "En läsande klass" av b.la Martin Widmark.
Grundskola 4 Svenska
När du ska läsa en text behöver du använda olika strategier för att förstå vad den handlar om.

Här handlar strategierna om att låtsas vara olika personer.

Du kan till exempel vara spågumma, detektiv, reporter, konstnär eller cowboy. Låter det spännande? Följ med in i texternas värld och hitta ditt bästa sätt att förstå en text på.

Innehåll

Syfte


Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma hur du:

 • läser skönlitterära texter
 • förstår det du läst
 • samtalarom det du läst

Jag kommer att göra min bedömning genom att.

 • lyssna på dig när du läser
 • ta del av din bearbetning av texten du läst
 • lyssna när du samtalar

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  E 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
 • Sv  E 6
  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
 • Sv  E 6
  Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Undervisning

Vi kommer läsa olika slags texter, såväl skönlitterära som fakta- och historiska texter.

Läraren kommer läsa högt, ni kommer få läsa tyst och i par.

Vi kommer lära ut de olika läsförståelsestrategierna: 

 • att förutspå och ställa hypoteser
 • att ställa frågor, att reda ut oklarheter
 • att sammanfatta och skapa inre bilder.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: