Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektrokemi 9A1 och 9A2

Skapad 2014-09-02 18:19 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 9 Kemi
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Konkretiserade mål

När du är klar med detta arbetsområde ska du kunna

- ange skillnaden mellan oädla och ädla metaller

- redogöra för vad som sker när atomer av en oädel metall kommer i kontakt med joner av en ädlare metall

- förklara hur några av våra vanligaste batterier fungerar

- hur kemisk energi kan omvandlas till elektrisk energi

- redogöra för hur elektrisk energi omvandlas till kemisk energi och ge exempel på detta

- vad offeranoder och galvanisering används till

 

Undervisningen

Undervisningen kommer bestå av

- Praktiska laborationer med lämplig dokumentation

- Powerpoint presentationer där vi tillsammans resonerar om kemins begrepp och funktioner

- Resonomang individuellt och i mindre grupper

- Whiteboard/smartboard genomgångar

- Arbeta i läroboken med frågor.

- Grupparbete med presentation

- Prov med eget material + digitala verktyg

Matriser

Ke
9A1 och 9A2

E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Kunna söka och hantera naturvetenskaplig information
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Delta i diskussioner och kunna argumentera
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Genomföra och dokumentera undersökningar
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: