Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kondition och hälsa år 8 (Hälsa och livsstil)

Skapad 2014-09-02 19:38 i Gillboskolan Sollentuna
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Under detta arbetsområde kommer du att få testa din konditionsförmåga samt sätta upp mål för att förbättra den. Vi kommer att arbeta praktiskt med konditionsträning och genomföra två konditionstest samt diskutera hur fysiska aktiviteter påverkar den enskilda individens hälsa.

Innehåll

L Förmågor från ämnets syfte i läroplanen som ingår och ska utvecklas inom arbetsområdet:

Genom undervisningen i ämnet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

L Centralt innehåll som ingår i arbetsområdet:Kopplingar till läroplan

 • Idh  7-9
  Rörelse Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.

L Bedömning (konkretisering av kunskapskrav)

Jag kommer att bedöma ditt lektionsarbete, deltagande och förmåga att anpassa dina dina rörelser till de olika aktiviterna. Jag kommer också att bedöma din förmåga att sätta upp egna mål och planera träning samt din förmåga att utvärdera dina upplevelser av träning och hur träning kan påverka din hälsa. Vidare kommer jag att bedöma dina resonemang kring hur fysisk aktivitet, kost och sömn påverkar hälsan.

Se matris (idrott och hälsa år 7-9)

L Hur är eleverna med och påverkar och har inflytande inom arbetsområdet

De väljer och sätter upp egna personliga mål utifrån deras egna förutsättningar.
De får vara med och påverka valet av aktiviteter i undervisningen.

L Inom URO arbetar alla med ett språkutvecklande arbetssätt genom kända strategier

 • Förklara ord och begrepp
 • Förkunskaper innan ett arbetsområde påbörjas
 • Ge både muntlig och skriftlig instruktion
 • Förklara på olika sätt
 • Använda visuellt stöd
 • Konkretisera innehåll

L+E Undervisning

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna:

-Göra ett konditionstest vid två tillfällen (ett före och ett efter test, sk beeptest)

-Träna din konditionsförmåga genom att löpträna samt utöva andra fysisk aktiviteter
-Sätta upp ett personligt mål för perioden v 36-43.
-Göra ett personligt träningsprogram för perioden v. 36-43
-Utvärdera ditt mål och ditt träningsprogram i slutet av denna period
-Du kommer att utvärdera din egen insats muntligt.
-Du kommer att utvärdera din egen insats skriftligt.

L+E Utvärdering av arbetsområdet

Utvärdering sker löpande under/efter lektioner (muntligt) samt vid periodens slut.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: