Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Idrott och hälsa år 1-3

Skapad 2014-09-02 21:15 i Gröndalsskolan Sollentuna
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Undervisningen i ämnet Idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen och förstå värdet av ett aktivt friluftsliv. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället. Eleverna ska genom undervisningen också utveckla kunskaper om olika förklarande och beskrivande begrepp inom ämnet samt ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra

Innehåll

L Förmågor från ämnets syfte i läroplanen som ingår och ska utvecklas inom arbetsområdet:

Genom undervisningen i ämnet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

L Centralt innehåll som ingår i arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Idh  1-3
  Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Idh  1-3
  Rörelse Enkla lekar och danser och deras regler.
 • Idh  1-3
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  1-3
  Rörelse Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
 • Idh  1-3
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Allemansrättens grunder.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

L Bedömning (konkretisering av kunskapskrav)

I arbetsområdet bedöms:

- motoriska förmågor (kvalitéer i rörelser vid olika moment)
- följa takt och rytm i danser och rörelser till musik
- pratar om upplevda erfarenheter av olika aktiviteter / utvärderar
- förmåga att orientera dig i närmiljön med hjälp av kartor
-  kan redovisa allemansrätter grunder
- kan balansera, flyta och simma i rygg- och magläge

Övergripande mål:

- deltar under lektionerna
- förmåga att samarbeta med klasskamrater
- följer regler och instruktioner

L Hur är eleverna med och påverkar och har inflytande inom arbetsområdet

Ibland ges möjlighet att välja aktivitet.
Aktiviteter/moment kan komma att individanpassas utifrån egna förutsättningar. 

L Inom URO arbetar alla med ett språkutvecklande arbetssätt genom kända strategier

 • Förklara ord och begrepp
 • Använda "glosbok"
 • Förståelse inför arbetet
 • Ge både muntlig och skriftlig instruktion
 • Förklara på olika sätt
 • Använda visuellt stöd
 • Konkretisera innehåll

L+E Undervisning

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna:

-Genomföra olika lekar
-Genomföra redskapsgymnastik / redskapsbanor
-Genomföra bollspel och bollekar
-Genomföra olika danser
-Genomföra orientering i närmiljön (skolgården)
-Genomföra simning
-Prata om och utvärdera olika aktiviteter
-Prata om allemansrättens grunder
-Prata om säkerhet och regler 

L+E Utvärdering av arbetsområdet

L+E Så här kommer vi att arbeta med IKT

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: