Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ENG GRAMMATIK ÅK 8

Skapad 2014-09-02 22:34 i Maria Parkskolan Helsingborg
En LPP om engelsk grammatik där vi jobbar med Wings Grammar 8
Grundskola 8 Engelska
Wings Grammar 8

Matriser

En
Engelska Grammatik

GRAMMATIK

SYFTE Genom att arbeta med engelsk grammatik ska du ges förutsättningar att: - utveckla en allsidig kommunikativ förmåga - formulera dig och kommunicera i tal och skrift - kunna använda olika hjälpmedel för lärande och förståelse - utveckla din språkliga säkerhet CENTRALT INNEHÅLL - språkliga företeelser som grammatiska strukturer och satsbyggnad i det språk eleverna möter - hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter - språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad KONKRETISERADE MÅL - lära dig hur språket är uppbyggt - kunna se hur sambandsord och andra ord som bildar fasta uttryck gör det du läser och hör mer tydligt och sammanhängande - kunna använda dig av grammatiska regler och idiomatiska uttryck för att göra sitt språk mer lättläst, varierat och avancerat ARBETSSÄTT Du kommer att få lärarledda genomgångar av vissa grammatiska moment. Du kommer att få arbeta med grammatikövningar i Wings Grammar 8 Du kommer att få bearbeta det du skriver och säger. Du kommer att arbeta med boken Wings Grammar en gång i veckan. BEDÖMNING Du kommer att bedömas utifrån dina kunskaper i att: - formulera dig muntligt och i skrift - bearbeta och förbättra egna framställningar - uttrycka dig anpassat efter syfte, mottagare och situation EXAMINATION Eftersom klassrumsspråket är engelska, kommer du fortlöpande att testas på din förmåga att använda grammatiken, både skriftligt och muntligt. Du kommer få enskilda läxförhör och prov i grammatiken kopplade till aktuellt läromedel (Wings Grammar) Somliga prov kommer att ha en del som testar grammatik. Även längre skriftlig kommunikation kommer att bedömas efter grammatisk korrekthet.
Kunskapskrav för betyg E
Kunskapskrav för betyg C
Kunskapskrav för betyg A
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt och begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: