Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människan och miljön

Skapad 2014-09-03 08:37 i Studiegården Falköping
7 miljarder människor måste hjälpas åt för att skapa en bättre framtid. Hur använder vi jordens resurser på ett varsamt sätt. Jordens befolkning, migration, fattigdom
Grundskola F Geografi
...

Innehåll

Syfte


Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Undervisningen kommer att handla om

Kopplingar till läroplan

 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Du ska få kunskaper om och utveckla förmågor kring

 • Jordens befolkning och dess befolkningsutveckling.
 • Människor på vandring från förföljelse, krig, miljökatastrofer mm
 • Fattigdom och utveckling. Orsaker till fattigdom.
 • Att analysera, utforska, värdera och ge förslag på lösningar till de tre första punkterna.
 • Geografiska begrepp att behärska: Biosfär, hållbar utveckling, befolkningstäthet, tätbygdsområden, urbanisering, megastad, migration, asyl, uppehållstillstånd, BNP, HDI, milleniemål. 
 • GIS ( Geografiska informationssystem )

Undervisning och arbetssätt

Du kommer att delta i genomgångar och diskussioner. Du arbetar med läromedlets grundbok och arbetsbok. Du kan streama film från Mediapoolen.

Du kan också välja att arbeta med olika presentationsprogram såsom Powerpoint, Prezi etc. när du behandlar arbetsområdets olika moment.

Arbetet avslutas med skriftligt eller muntligt prov eller en visning inför gruppen om du väljer att jobba med presentationsprogram.

 

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att förstå och hur du använder de centrala begreppen. Vidare hur du visar de grundläggande kunskaperna inom området. Hur du för ett eget resonemang, dvs hur du med hjälp av fakta, begrepp och teorier beskriver likheter och skillnader, drar slutsatser, ger förklaringar och visar på olika perspektiv och hur du motiverar dina åsikter.

Se matrisen

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: