Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Val och demokrati åk 6

Skapad 2014-09-03 10:01 i Strandskolan Tyresö
Vi kommer under tre veckor att läsa om Sveriges styrelseskick samt diskutera vad demokrati innebär i elevnära sammanhang.
Grundskola 6 Samhällskunskap
...

Innehåll

1. Val och demokrati

Varför har vi val och vilka är riksdagspartierna?

När kan du som elev påverka beslut?

Vad är det för skillnad mellan demokrati och diktatur?

Vilka uppgifter har regeringen, riksdag, landsting och kommun?

Vad är de olika partiernas hjärtefrågor?

Hur ser Sveriges historia ut med demokrati, i ett övergripande perspektiv?

Dessa frågor ska vi jobba med och besvara. Vi kommer även arbeta med relevanta begrepp som hör till ämnet.

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

4. Arbetssätt

Vi läser läroböcker, material från riksdagen, ser film, debatterar, deltar i skolvalet och följer nyhetsbevakningen i Sverige. I svenskan skriver eleverna en insändare. 

5. Bedömning

Vid ett mindre skriftligt förhör och även muntligt under lektion får eleverna visa vad de kan om partierna, diktatur/demokrati, hur de kan påverka, vilka uppgifter regering, riksdag, landsting och kommun har. De ska även, övergripande, känna till något om Sveriges historia med demokrati. Det som när och hur makten började decentraliseras, hur och när alla fick rösträtt.

Insändarna bedöms både i svenska och samhällskunskap.

 

6. Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Sh  E 6
  Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
 • Sh  E 6
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sh  E 6
  Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
 • Sh  E 6
  Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
 • Sh  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: