Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fantasy and Africa

Skapad 2014-09-03 11:03 i Vallhamra skola Partille
Grundskola 6 Engelska
Let's go to another world! We will follow Blaze on his mission among the humans and we are going to cross the bridge to Terabita. You will also create your own fantastic fantasy story!

And as if this is not enough you will also learn about Uganda a country in eastern Africa. Why? well first of all because English is an official language there and secondly because you will have the chance to communicate with a pupil from a school in the countryside there. And communication- that's what English is all about.

Innehåll

Dessa punkter ur läroplanen kommer undervisningen handla om:

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Så här kommer vi att arbeta:

Lyssna på radioteater och göra muntliga och skriftliga uppgifter till avsnitten. 

Se på filmen Bron över Terabita och diskutera handlingen och det som är typiskt fantasy-genren.

Skriva egna fantasy-berättelser i Storybird. 

Lära oss om Uganda genom att bearbeta faktatexter och lyssna på genomgångar och kommunicera med barn från landet.

Skriva ett brev till en skolelev i Uganda och besvara brevet som du får tillbaka.

Detta ska du lära dig:

Förstå innehållet i en berättelse.

Prata och skriva om berättelserna vi lyssnar och ser på för att visa att du förstår och tänker om berättelsen.

Skriva en egen fantasy-berättelse som är lätt att förstå och har en röd tråd.

Förbättra dina strategier för att förstå och bli förstådd när du inte är säker på hur du ska uttrycka dig. 

Lära dig om landet Uganda genom att bearbeta faktatexter.

Lära dig att skriva och besvara ett brev till en okänd person.

 

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

Se och höra på ditt arbete på lektionerna, tex hur du formulerar dig muntligt och hur du utför skriftliga uppgifter. Läsa din fantasy-berättelse och se hur du väljer ord samt behärskar ordföljd och uttryck. Muntliga avstämningar i slutet av arbetspassen. Ett test på ord och dess stavning där det syns hur du utökat ditt ordförråd och utvecklat dina strategier.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: