Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva Fantasy Svenska år 6

Skapad 2014-09-03 11:22 i Kullaviksskolan 4-6 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Övergripande mål Genom undervisning i ämnet ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att: A. MÅL OCH BEDÖMNING 1. Övergripande mål Genom undervisning i ämnet ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga så att hen: Kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. 2. Syfte Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: • formulera sig och kommunicera i tal och skrift, • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, (Skolverket Lgr11) 3. Kunskapskraven Se bedömningsmatris på Unikum i svenska. B. OMRÅDESBESKRIVNING 1. Centralt innehåll: Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter. Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator. Språkets struktur med meningsbyggnad,(huvudsatser, bisatser), stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord. (Skolverket Lgr11) 2. Du skall kunna: Skriva en Fantasyberättelse med en tydlig struktur, inledning, händelse och upplösning. Skriva en berättelse där texten har tydliga drag av Fantasyns genre, handlingen ska inte kunna utspela sig i verkligheten. Berättelsen ska tex. innehålla häxor, troll eller andra fantasifigurer. Du ska kunna skriva om din text flera gånger för att förbättra innehållet. Du ska kunna ge respons på någon annans text och veta vad du ska "leta efter". Du ska kunna ta emot respons och kunna använda den när du skriver om dina egna texter. Handstilen ska vara läslig och tydlig. Orden i texten ska vara rätt stavade. Du ska veta hur man använder punkt, utropstecken, frågetecken, talstreck och hur man böjer orden så att de står i rätt form. 3. Metod för att nå målen: Innan du ska börja ditt skrivande kommer du att få möjlighet att läsa minst en Fantasybok. Du kommer också få en muntlig presentation av vad Fantasy innebär och vad som ska ingå i texten. Vi kommer att repetera hur en text ska byggas upp, så att textens struktur blir rätt. Du kommer att få skriva ett utkast som du sedan får respons på för att du ska kunna utveckla texten ytterligare. Du ska också få ge en kamrat respons. C. VISA LÄRANDE Du kommer att få visa ditt lärande genom den text du skriver, den respons du ger till klasskamrater och genom hur du tar emot respons från någon annan.
Grundskola 4 – 6 Svenska
...

Innehåll

Avsnitt 1

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: